Bir olay dinleyicisi ekleme

on() kullanarak bir olay ekleyebilirsiniz:
  $("#save-button").on("click", function() {
    // handle click event
  });
Eğer olaya ilişkin ulaşım detaylarına ihtiyacınız olursa, bunları geri çağırma fonksiyonuna geçirilmiş olan jQuery olay nesnesi nde bulabilirsiniz:
  $("#face-pic").on("click", function(event) {
    var mouseX = event.pageX;
    var mouseY = event.pageY;
  });

Tetikleme olayları

Tetikleyici kullanarak JavaScript'inizden bir nesnedeki olayı elle tetikleyebilirsiniz:
$("#save-button").trigger("click");
Yeni işlevleri test ederken veya hem sayfa yüklenirken, hem de belirli bir olaydan sonra bir kodu çalıştırmak isterseniz, bu faydalı olabilir.

DOM hazırlığını kontrol etme

If you want to be sure that the browser does not run your JS code until the DOM is fully loaded and ready, then you can pass your code to ready():
  $(document).ready(function() {
   $("h1").text("Y'all ready for this?");
  });
Bunun daha kısa bir versiyonu, kodunuzu jQuery fonksiyonuna geçirmektir:
  $(function() {
   $("h1").text("Y'all ready for this?");
  });
O kod uzun versiyon kadar okunabilir değildir, dolayısıyla ready() fonksiyonunu kullanmayı öneririz.
Dikkat ederseniz, JS'nizi sayfanın altında bir <script> etiketine koyarsanız, tarayıcı JS'nizi çalıştırdığında, DOM'niz hazır olmalıdır. Ancak, iki kat emin olmak isterseniz, DOM hazırlığını her zaman kontrol edebilirsiniz.

Daha fazla olay teknikleri

Daha uzun bir özet ve jQuery olaylarına daha derinden dalmak için, belgelerindeki jQuery Olayı Temellerini okuyun.