jQuery'yle bir form işlemek için, 'submit' olayı için form öğesine bir olay dinleyicisi eklemelisiniz:
  $("form").on("submit", function() {
    // process form
  });
Eğer formu tamamen jQuery 'de işliyorsanız, bu durumda sayfanın tekrar yüklenmesini önlemek için preventDefault() çağırmalısınız:
  $("form").on("submit", function(event) {
    event.preventDefault();
    // process form
  });
When you want to know what a user filled out for an input in a form, you typically use val():
  var answer = $("#answer").val();
Geri drama fonksiyonunun içinde, form öğesini this anahtar sözcüğünü kullanarak belirtebilirsiniz. Yaygın bir uygulama, sadece form öğesindeki girdileri bulmak için form öğesinde find() çağırmaktır:
  $("form").on("submit", function() {
   // girdi ismini kaydedin name='age' 
    var age = $(this).find('[name=age]').val();
  });