Eğer bu mesajı görüyorsanız, web sitemizde dış kaynakları yükleme sorunu yaşıyoruz demektir.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Ana içerik

Endüstri Maliyetleri Sabit Olmadığında Uzun Dönem Arz

Bazı endüstrilerde, pazardaki firma sayısının firmaların maliyetleri üzerinde etkisi vardır. Örneğin, firmalar kaynak için birbirleri ile rekabete girdiklerinde, pazara giren firma sayısının artması, firmaların maliyetlerini de arttıracaktır. Ancak farklı endüstrilerde, firma sayısının artması, maliyetleri düşürebilir de. Bu durumların, pazardaki uzun dönem (vade) arz eğrisi üzerindeki etkilerini öğrenmek ister misiniz?

Tartışmaya katılmak ister misiniz?

Henüz gönderi yok.
İngilizce biliyor musunuz? Khan Academy'nin İngilizce sitesinde neler olduğunu görmek için buraya tıklayın.

Video açıklaması

bu ekranda uzun dönem ya da uzun vadede tam rekabetçi bir pazardaki denge durumunu görüyorsunuz Bu videomuzda elma pazarını ele alalım buradaki ideal tam rekabetçi pazarda birçok firma bulunuyor Ve hepsi farklılaşmamış malların üretiyorlar maliyet yapıları oldukça benzer pazara giriş ve çıkışlarda da herhangi bir engel yok soldaki grafikte ise arz ve talep eğrilerinin kesişimi ile elde ettiğimiz denge durumunu görüyorsunuz pazardaki fiyat firmaların olduğu gibi kabul edeceği fiyat bundan önceki videolarda bunun neden böyle oldu ile ilgili uzun uzadıya konuşmuştuk fiyat firmaların marjinal gelirlerini belirliyor ve bu durum sadece bu Firma için değil pazarda yer alan firmaların tamamı için geçerliydi yine bundan önceki videolarda bu durumdaki bir firmanın üretim miktarının marjinal gelir ve marjinal maliyetin bu ile belirleneceğini ve bu üretim miktarı da firmanın ekonomik anında sıfır olduğunu görmüştük burayı firmanın üretim miktarı olarak işaretliyor bu miktardaki marjinal gelir ortalama toplam maliyet en fazla olursa pazara yeni firmaların giriş yapacağını da biliyoruz neden diyecek olursanız bu durumda pozitif ekonomik kâr oluşacak da ondan marjinal gelir ortalama toplam maliyetin altında kaldığında da firmaların ekonomik zarar elde edecekleri eklemek istiyorum Bu durumda doğal olarak pazardan çıkışlar gerçekleşecektir her iki durumda da Sonuç olarak denge durumuna geri döneriz Şimdi de pazardan şok etkisi yaratacak bir durum incelir yapılan bir araştırma Bu pazarda üretilen ve satılan elmaların sağlık açısından çok ama çok iyi olduğunu daha uzun yaşamayı ve daha çok arkadaş edinmeyi sağladığını ileri sürmüş olsun bu durumda elmayı olan talep artar Öyle değil mi bu arz eğrisi sağa kayar yeni arz eğrisini şu şekilde çizelim ve de üssü olarak adlandırır alım bu durumda ne olur derseniz yeni bir denge fiyatı ortaya çıkar Buna da p üstü diyelim aynı şekilde yeni bir denge miktarı da ortaya çıkar yeni denge fiyatı firmaların yeni marjinal gelirini belirler bunu da MR üstü olarak adlandırıyor firmaların üretim miktarı da Sonuç olarak buraya yükselecek kötüsü bu miktarda firmanın ekonomik kâr elde ettiğini görüyorsunuz değil mi ürettiği her bir birim için bu kadar kazanıyor maliyeti de bu kadar başka bir değişle aradaki bu fark bir imkanı oluyor bu kârı üretim miktarıyla çarpınca da firmanın ekonomik karına bulmuş oluyoruz Bu durumun pazardaki diğer tüm firmalar ya da firmaların çoğu için geçerli olduğunu da eklemek istiyorum Neden diyecek olursanız maliyet yapılarının benzer olduğunu söylediğini hatırlıyorsunuz değil mi Ama daha önce de bu gibi pozitif ekonomi kâr ve pazara giriş için engel olmaması uzun vadede pazara daha çok firmanın girmesine sebep olur Bundan önceki videolarda firmalar pazara girdikçe ya da pazardan ayrıldıkça pazarda kalan firmaların maliyet yapılarının çok fazla değişmediğini söylemiştik Ama şimdi ekonomik Ağrı yüzünden fazla giren firmaların elma yetiştiriciliğinin girdi maliyetlerinden bazılarını artırmaya başladığını düşünelim bu durumda sabit maliyette tam rekabetçi bir pazardan değil yükselen maliyette tam rekabetçi bir pazardan bahsediyor oluruz pazara yeni girişler ağ firması ve diğer tüm firmaların maliyetlerini yükseltir dedik örneğin elma tohumlarının fiyatı arazilerin fiyatı ya da kullanılan güvenin fiyatı 60 olabilir marjinal maliyetler ise bu şekilde sola kayar başka bir deyişle artar ortalama toplam maliyet eğrisi de değişir onu da bu şekilde çiziyorum ATC üssü olarak adlandırıyor ve ekonomik kâr olduğunu görüp de bu kardan pay almak isteyen firmalar ekonomik kar pazardaki firmaların tamamı için 0 lan ana kadar pazara girerler Peki ekonomik kâr hangi noktada sıfırlanır marjinal gelir ve marjinal maliyet ortalama toplam maliyeti eşit olduğunda bu noktayı da işaretleyelim bu marjinal gelir üstü eğrisi olsun Evet denge fiyatı p üstü olana kadar pazara girişler olur ekonomik kârdan pay almak isteyen firmalar arz eğrisini de bu noktaya kadar sağ kaydırırlar Buna da s üstü diyelim yükselen maliyette tam rekabetçi bir pazardaki uzun dönem ya da uzun vade arz eğrisi ne bakalım bakın öncesinde bu noktada yaydık denge noktamız buydu ve şimdi bu noktadayız buna bağlı olarak da yükselen maliyet ortamındaki uzun dönem arz eğrisi buna benzemeye başlar sabit maliyet ortamında bunun yatay bir çift ne olduğunu hatırlıyorsunuz değil mi yükselen maliyet de pazara yeni firmalar giriş yaptıkça elma üreticilerinin birilerine ait maliyetler artmaya başlar ve uzun vadede arz eğrisi bu şekilde görünür Bu arada uzun vadeli gerek firmaların pazara giriş çıkışları için yeteri kadar uzun bir süreden ya da sabit maliyetlerin sabit maliyet olmaktan çıktığı bir süreden bahsediyor isterseniz Bunun tam tersini de düşünebilirsiniz pazara giriş yapan firmaların girdilerin maliyetini düşürdüğünü ele alacak olursak mantığa Biraz ters olsa da bu durumun tohum gübre ya da arazi fiyatlarını düşürdüğünü var sayacağız bu durumda Bunun tam tersi gerçekleşir firmaların pazara giriş yapması maliyetleri aşağı şeker arz yükselmeye başlar ve denge fiyatı bir öncekinden daha düşük olana kadar yükselir bunun sonucu olarak da uzun vade arz eğrisinin eğimi aşağı yönlü olur abone ol