Eğer bu mesajı görüyorsanız, web sitemizde dış kaynakları yükleme sorunu yaşıyoruz demektir.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Ana içerik

Tam Rekabet Piyasası

Tam rekabet, birçok alıcı ve satıcıyı barındıran, aynı tür (zaman zaman homojen olarak da adlandırılır) mallar içeren, alıcı ve satıcıların tüm bilgilere sahip olduğu ve firmaların kolaylıkla pazara giriş ve çıkış yapabildikleri teorik bir pazar yapısıdır.

Tartışmaya katılmak ister misiniz?

Henüz gönderi yok.
İngilizce biliyor musunuz? Khan Academy'nin İngilizce sitesinde neler olduğunu görmek için buraya tıklayın.

Video açıklaması

çok farklı pazarlara incelemeye devam edelim ve bu defa biraz daha detaya girip tam rekabetçi pazarı ele alalım tam rekabet dediğimizde Bunun ne anlama geldiği ile ilgili genel bir fikriniz olduğunu düşünüyorum adından da Anlaşılacağı gibi Bu pazarda fazlasıyla rekabet olmalı Öyle değil mi sattığımız mallar için rekabet eden alıcılar ya da daha fazla alıcıya ulaşmak için rekabet eden satıcılar evet genel olarak böyle bir tablodan söz ediyoruz ancak işe bir ekonomik gözünden yaklaşacak olursak daha net konuşmamız gerekir ekonomistler tam rekabet dediklerinde aslında bir bakıma oldukça soyut bir durumdan bahsederler az önce de belirttiğim gibi bu tip pazarların ana özelliği birçok alıcı ve satıcıyı barındırması işin soyut tarafı tabii ki bu değil başka bir değişle bir En acısı ve satıcısı olan bir sürü pazar olduğunu biliyoruz ama devam edelim ve tam rekabetin bir diğer özelliği de hemen yazalım söz konusu mal ya da hizmetlerin Aynı türden olması işte bu noktada biraz soyut ulaşıyoruz Çünkü oldukça rekabetçi bir pazar dediğimizde bile herkes aynı malını satar buna Uyan bazı pazarlara düşünebiliriz Örneğin suya da belirli bir enerji türünün pazarı Evet bu tip pazarlarda söz konusu mal ya da hizmetler Aynı türdendir hala çok da soyut bir durumda olmadığımızı Siz de fark etmişsinizdir bir özellik daha ekleyin pazarda yer alan tüm alıcı ve satıcılar Pazarda neler olup bittiğine dair tüm bilgilere sahiptir Pazarda neler Olup Bitti derken hangi mallar ya da Hizmetler hangi fiyatlara satılıyor Kim kime mal ya da hizmet satıyor gibi soruların cevaplarından bahsediyor bu bilgilerin bu sahip olmak dediğimizde işler biraz soyut ulaştık Çünkü bir pazarda yer alan herkesin her an neler olup bittiğine dair tüm bilgilere sahip olması pek de mümkün değil ekonomistler tam rekabet için daha düzgün bir tanımı yapabilmek için böyle soyut bir fikri ortaya atmışlar son olarak bir özellik daha var ki bu da ideal bir durum demek istediğim bu da gerçek hayatta tamı tamına karşımıza çıkabilecek bir durum değil bu özellik ise pazara giriş çıkışta engel olmaması bu noktada daha önce bahsettiğimiz çoğu pazar söz konusu olduğunda Örneğin tarım pazarına ele alalım pazara giriş ve çıkış için engeller mevcuttur tarım yapabilmek için toprak tohum gübre satın alırsınız tohumların ekilmesi için hasat yapmak için birlerine çalıştırmanız gerekir Evet aklınıza gelebilecek tüm pazarlar için durum bu şekildedir ve pazara giriş çıkış ama bazı engeller bulunur Ancak ekonomistlerin bunu ideal bir durumu tanımlamak için kullandıklarını hatırlatmak istiyorum gerçek hayatta ise tamı tamına bu özellikte olan pazarlar değil de bu çizilen tam rekabetçi pazar özelliklerine kısmen Uyan pazarlar mevcut Peki Tam da bu özelliklere sahip bir pazar söz konusu olduğunda neler olacağına göz atmak istermisiniz burada sunulan mal ya da hizmet herhangi bir şey olabilir Biz pazarın geneli ile ilgileneceğiz fiyat miktar grafiği mizi çizim Burası fiyat Burası da miktar ekseni buraya da grafiğin ismini yazalım Evet bu grafik bahsi geçen pazara ait ekonomide şimdiye kadar arz eğrisinin yukarı yönlü olduğunu defalarca görmüştük farklı bir renkte çizilir Evet arz eğrisi bu şekilde yukarı yönlü olacak Talep eğrisi de tam tersi yana aşağı yönlü olacak Ama bu pazarın denge fiyat ve miktar da bu iki elinin kesiştiği noktada işte Tam da burada olacak bu denge miktarı Bu da pazarın denge fiyatı Peki bu tam rekabet içinde olan bir firmanın kararlarını nasıl etkiler benzer bir grafiği bu defa da firmanın kendisi için çizeceğim buraya grafiğin Firma için olduğunu yazıyor bu firmanın tam rekabetçi pazarın katılımcılarından biri bir üretici ya da satıcı olduğunu düşüneceğiz buraya fiyatı koyalım fiyat marjinal gelirle aynı olacak Buraya marjinal maliyeti de ekleyebiliriz bunlar için farklı eğriler çizeceğiz bu ekstrede miktarı koyalım Ancak bu defa prizmanın ürettiği miktarı ele alacağız işe firmanın marjinal maliyeti ile başlayalım mı firmanın marjinal maliyet eğrisi buna benzeyen bir eğri olur zaman içerisinde üretilecek tümek mallar için bu maliyet artmaya başlar Bunun sebebi kaynaklara erişimin Yada iş gücü bulmanın zorlaşması olabilir bu marjinal maliyeti isi ve hemen hemen tüm firmalar için benzer bir şekle sahip ortalama toplam maliyeti geçelim Evet bu da buna benzeyen bir yeri olacak ortalama toplam maliyet Peki tam rekabet ortamında bulunan bir firmanın marjinal gelir eğrisi için ne düşünüyorsunuz tam rekabetçi pazarda bulunan bir firma fiyatı olduğu gibi kabul etmek zorundadır başka bir değişle üreteceği ürünlerin fiyatı pazar fiyatına eşit olur Tam rekabetçi pazardaki katılımcıların birçok yönden aynı olduklarını söyleyebiliriz ve fiyatı aynı olduğu gibi kabul etmeleri de ortak yönlerinden biridir neden biraz düşünün sattıkları mal ya da hizmet için pazar fiyatının üzerine bir fiyat belirle Yemezler Çünkü bu mu var ya da ürünler diğer tüm satıcıların ki ile aynı türde ek olarak herkesin neler olup bittiğinden Haberi olduğunu da unutmayın benzer şekilde pazar fiyatının altında bir fiyat belirlemeleri de mantıklı olmayacağından fiyat açısından baktığımızda bu firmaların pasif olduklarını da söyleyebiliriz pazar fiyatını bu şekilde bu grafiğe de taşıyor Evet şimdi bu fiyat Firma için marjinal gelir eğrisini belirleyen fiyat olacak kesikli çizgileri birleştirir Sem daha iyi olacak marjinal gelir olarak da not ederim Maaşlar sattığı her birim için elde edeceği gelir bu kadar olacak bu aynı zamanda firmanın sattığı malın Talep eğrisi ve satılan malın ortalama gelir eğrisi bunun firmaya ait talep olduğunu da belirtelim fiyata eşit olduğunu da söylemiştim onu da not ediyor gerçek hayatta birebir karşımıza çıkmayan özelliklere sahip olan ama bazı ve onların benzer özellikler gösterebildiği bir pazar olan tam rekabetçi pazar da firmalar fiyatı olduğu gibi kabul ederler fiyat hakkında bir söz hakları olmadığı için de marjinal maliyet ve marjinal gelir evlerin kesiştiği miktarı üretirler bu miktarın üzerindeki üretimlerde her bir ek mal için kazandıklarından daha fazla para harcamaları gerekir fiyatın bu şekilde kabul edilmesi genel geçer rekabet düşünülünce size de biraz ters geliyor öyle değil mi yani rekabet dediğimizde sürekli olarak fiyat kıran firmalar aklımıza gelir ve bu durumdan Önümüzdeki videolarda bahsedeceğiz Peki bazı pazarların tam rekabetçi pazar özellikleri taşıması iyi mi olur yoksa kötü mü olur diye hiç düşündünüz mü Örneğin doktorunuzun tam rekabetçi pazarda yer alması pek de arzulanan bir durum olmayacaktır Çünkü pazara gel işte e da olmaması demek herkesin o pazara girebileceği anlamına gelir Doktor olabilmek için o sektörde gel işte bir takım engeller olmalıdır Öyle değil mi Her önüne gelen Doktor olmamalı belirli bir Eğitimi ve deneyimi olanlar bu ünvanı kazanmalıdır bırak