Güncel saat:0:00Toplam süre:4:31

Video açıklaması

Kredi temerrüt takaslarının, yani yaygın kullanılan ismiyle Credit Default Swap'(Kredit Difolt Sıwop)larının hangi amaçlarla kullanıldığı üzerinde biraz düşünelim Diyelim ki burada kredi derecelendirme şirketi tarafından BB kredi notu verilmiş olan bir şirket var Kredi derecelendirme alanında birkaç tane büyük firma var Sanırım ismini en sık duyduğunuz firmalar Standard &amp Poors ve Moody's, (puurs end mudiys) Diyelim ki onlar bu şirketin mali tablolarını İş akışlarını, ve daha pek çok şeyi incelediler Ve bu şirkete BB kredi notu vermeye karar verdiler BB notu süper sağlam değil ama çok riskli de değil Burada da bir yatırımcı olsun Bu yatırımcı, bu şirkete kredi verecek ve faiz alacak Ancak bu yatırımcı Kredi vereceği bu şirketin kredi derecelendirme notunu yeterince güvenli bulmuyor Kendini sağlama almak istiyor Kredi açacağı firma kötü duruma düşse dahi, verdiği krediyi geri alabileceğinden emin olmak istiyor Bu firmanın kredisinde temerrüde düşmesi durumunda Kendisini sağlama almak için Kredi temerrüt takası yani orjinal adının kısaltmasıyla CDS (si di es) satan bu kuruma gidiyor Kredi temerrüt takası anlaşması yani CDS yapan kurumların en büyüğü, American International Group (amerikın interneşınıl grup), yani AIG (ey ayci) firmasıdır Kredi verecek olan bu kurum, AIG firmasına gidiyor, ve AIG ile bir kredi temerrüt takası anlaşması yapıyor Her yıl onlara belli bir prim ödeyecek, bunu sigorta primi gibi düşünebilirsiniz Karşılığında da kredi kullanan bu şirketin kredisini geri ödeyememesi durumunda bundan zarar görmeyecek Buraya kadar son derece mantıklı ancak buradan sonra işler biraz karışıyor AIG firması, yani CDS satarak temerrüt durumunda kreditörlerin zarar görmemesini sigortalayan bu kurum Sigortacılık sektöründe uygulanan düzenlemelere tabi değil AIG üstlendiği bu yükümlülükler için kenara yeterince rezerv ayırmamış Ve bir sıkıntı daha var, kredi derecelendirme kuruluşları AIG firmasına çok yüksek bir kredi notu vermiş AIG'nin kredi notu AA AIG firmasının yükümlülükleri artmış olmasına rağmen Kredi derecelendirme kuruluşları bu kurumun not düzeyini korumuşlar Kredi notu AA düzeyinde olduğu için, AIG firması da kredileri sigortalamaya devam etmiş Sadece sigorta primlerini toplamışlar, ancak riskin gerçekleşmesi durumu için Bir kenara rezerv ayırmamışlar Senaryolarımızdan birisi böyle Şimdi başka bir senaryo üzerinde düşünelim Bir yatırım bankası var, teminatlandırılmış borç yükümlülüğü yani CDO (Si di o) ihraç edecek Bunun için bir özel amaçlı şirket kuruyor CDO konusunu videolarımızda işlemiştik, hatırlayın, değişik risk iştahına sahip müşteri grupları için Farklı risk seviyelerinde türev ürünler çıkartacaklar Buradaki senior tranş, en güvenli CDO'lar Bunları en az AA notuna sahip olan yatırım ürünlerini alabilen emeklilik fonlarına satacaklar Yatırım bankası da AIG'ye gidiyor Kurduğumuz bu özel amaçlı şirket sizden CDS satın alabilir mi diye soruyor CDS satın alarak, bu gruptaki CDO'ların ödenmemesi durumuna karşı kendisini sigortalayacak AIG firması bu gruptaki Senior gruptaki CDO'ları sigortaladığında Kredi derecelendirme kuruluşları artık bu senior tranştaki CDO'ları da AA notuna sahip olarak değerlendiriyor CDO'nun içinde hangi değerlerin, teminatların olduğunu bilmek güç Ancak kredi notu AA olan bir şirket tarafından garanti altına alındıkları için artık bu CDO'lar da AA kredi notuna sahip olarak değerlendiriliyorlar Kısacası, en az AA kredi notuna sahip ürünlere yatırım yapabilen emeklilik fonları Artık bu gruptaki CDO'ları satın alabiliyorlar Başka bir senaryo daha oluşturalım Burada bir serbest yatırım fonu olsun Bu serbest yatırım fonu aslında hiç kimseye kredi vermeyecek, Borçlanma senetlerini satın alacağı bir şirket yok Bu serbest yatırım fonu , analiz yaparken bir şirketi gözüne kestiriyor Piyasada belli gelişmeler yaşandığında bu şirketin sıkıntıya gireceğini ve Kredilerini geri ödeyemez duruma düşeceğini tahmin ediyor Bu serbest yatırım fonu da beklentileri doğrultusunda bir CDS satın almak istiyor Serbest yatırım fonunun aslında bu şirketle herhangi bir ilişkisi yok, Ancak bu şirketin kredilerini ödeyememesi durumun da Karşı sigorta poliçesi satın almak istiyor Bunu şöyle düşünebiliri; komşumun arabasıyla kaza yapma ihtimaline karşı sigorta yaptırıyorum Komşu arabayı çarparsa bana tazminat ödenecek Serbest yatırım fonu, CDS satan şirkete her yıl prim ödeyecek, ve Karşılığında bu şirketin kredilerini geri ödeyemez durumuna düşmesi riskine karşı Kendisini sigortalatmış olacak Aslında bu şirkete para yatırmadı Hatta bu şirketin batması için dua ediyor bile olabilirler Ki eğer bu şirket kredilerini geri ödeyemez duruma düşerse Serbest yatırım fonu da CDS satın almış olan diğer yatırımcılar gibi tazmin edilecek Aslında bu kuruma para yatırmamışlardı, aralarında bir kredi ilişkisi yok Sadece finansal analizlerine dayanarak pozisyon alıyorlar Bu videoyu bitirmeden önce şunu da belirteyim Anlattıklarımız ABD piyasalarındaki uygulamalar Bu finansal uygulamaların çoğu uluslararası geçerli Ancak gene de kanunlar, mevzuat, düzenleyici kurumların öngördüğü uygulamalar, kısacası kurallar diyelim Bazen bir ülkeden diğerine değişiklik gösterebiliyor. Sadece temel işleyişi aktarmaya çalışıyoruz bunu diğer videolarda da belirtiyorum arkadaşlar bunlara dikkat edelim Özetlemek gerekirse, kredi temerrüt takasları yani CDS'ler Verilen kredilerin geri ödeneceği konusunda korunma sağladılar Sigorta fonksiyonu üstlendiler Emeklilik fonlarının aslında düşük kredi notuna sahip olan varlıklara yatırım yapabilmesini sağladılar Ayrıca, arada bir yatırım/kredi ilişkisi olmaksızın, sadece Para yönetimi amacıyla, daha yüksek karlar elde edebilmek için de kullanıldılar