Ana içerik

Makroekonomi

Buradan başlayın
Ekonomi

Bu kısa bölümde iktisat konusunu genel olarak ele alıyoruz, ve makro ekonomi ile mikro ekonomiyi karşılaştırıyoruz.
Öğrenmeye Başla