Güncel saat:0:00Toplam süre:8:32

Video açıklaması

Arkadaşlar merhaba,“Eşitsizlik” sözcüğü doğası itibariyle adaletsizliği çağrıştırıyor çünkü Herkes eşit para kazanmıyor. Yani gelir veya servetler eşit değil Ancak sorulması gereken şöyle bir soru var İlla ki kötü bir şey mi olmak zorunda? Kötü bir şey olsa bile, sorunu çözmek için yapılanlar işleri daha içinden çıkılmaz bir hale sokabilir Özellikle de yardım edilmek istenen kişiler için. Arkadaşlar tekrar ediyorum ben "iyidir” veya “kötüdür” şeklinde bir kanaat bildirmek niyetinde değilim sadece Sadece konu üzerine düşünebilmeniz için gerekli altyapıyı sağlamak istiyorum Pastanın sabit olduğu bir ekonomi hayal edelim Böyle bir ekonominin, daha az kaynağa sahip insanlar için iyi sonuçlar vermeyeceği çok açık. Pastanın sabit olduğu bir ekonomi düşünelim. Bu dikdörtgen, belli bir dönemdeki toplam milli geliri temsil ediyor Birinci yıl toplam milli gelir bu toplam milli gelir , diyelim ki Birinci yılda, en çok para kazanan %10’luk kesim Toplam milli gelirin üçte birini kazanıyor Toplam milli gelirin üçte birini, en çok kazanan %10’luk kesim alıyor Şimdi , taradığım bu alan tüm dikdörtgenin %10’u değil, %35’i. Daha doğrusu, üçte biri dediğimize göre, %33’ü. Doğrudan üçte biri yazayım ben evet Bu gördüğünüz en çok kazanan en çok kazanan %10’luk kesimin payı. Evet en çok kazanan %10’luk kesimin payı dedik yani diğer %90'lık kesim milli gelirin kalan üçte ikilik kısmını aralarında paylaşıyor Şimdi bu gerçekliği, bu pastayı göz önüne aldığımızda Bu durağan pastanın grafiğini çizeyim Evet toplam pasta sabit Pasta Burada pastadan kastım, bu dikdörtgen. pek de pastaya benzemiyor aslında ama Neyse pasta demeyelim biz buna. “Milli gelir” diyelim Evet milli gelir durağan yani değişmiyor Şimdi aynı büyüklükte bir dikdörtgen daha çizelim. Bu durumda, eşitsizlik artarsa, en çok kazanan %10’luk kesim mesela bu da onuncu yıl olsun Evet onuncu yıl. %10’luk kesim toplam gelirin üçte birini değil de, belki artık yarısını kazanıyor Basit tutmak için yuvarlak sayılar seçiyorum Bu kısım artık milli gelirin yarısını teşkil ediyor. En çok kazanan %10’luk kesimin payı bu. En çok kazanan %10’luk kesimin payı. Tabii hal böyle olunca da, diğer %90’lık kesime, milli gelirin sadece yarısı kalıyor. Evet burası, diğer %90’ın payı. Burada çok açık bir şekilde sıfır toplamlı bir oyunla karşı karşıyayız Ekonomi durağansa yani hiç büyümüyorsa eşitsizliğin artması, elbette, diğer %90’lık kesimin kişi başına düşen GSYİH’sini azaltacaktır Bu insanların yaşam standartları düşecektir Yani bu durum onlara hiç yaramıyor. Peki bir de diğer şekilde düşünelim Ekonomi büyüyor olsun. Ekonomi o kadar hızlı büyüyor olsun ki, eşitsizlikteki artışı fazlasıyla telafi etsin Bu durum, diğer %90’lık kesimin işine gelir. Şekil üzerinde anlatmaya çalışayım Ekonomik büyüme Pasta, 10 yılda çok acayip büyümüş derdimi anlatmak için biraz abartıyor olabilirim şöyle çizeyim. Yükseklikler eşit, ama ekonomi ikiye katlanıyor. Evet ekonomi iki kat büyüyor. Servet eşitsizliği bu durumda da hala büyüyor olsun En çok kazanan %10’luk kesim birinci yılda toplam gelirin üçte birini alıyordu Onuncu yılda yine %50’sini alıyor olsunlar. Milli gelirin yarısını yine onlar alıyor. Daha düzgün çizeyim Burası, milli gelirin yarısı. Milli gelirin yarısı. Eşitsizlik bu durumda da arttı fakat diğer %90’a kalan %50’lik pay da çok büyük oranda yükseldi. Dikdörtgenleri orantılı çizdiğimi varsayarsak Şunu bi’ kopyalayıp yapıştırayım. Kopyala. diyoruz Yapıştır diyoruz , evet Birinci yılda diğer %90’lık kesime düşen pay buydu. Bakın, %90’lık kesime onuncu yılda düşen paya nazaran ne kadar da küçük kalıyor. Nüfusun bu oranda artmadığını varsayalım Yani nüfusun bundan çok daha yavaş arttığını; nispeten sabit kaldığını farz edelim Kişi başına düşen GSYİH artar. Yani bu örnekte eşitsizlik artmış olsa bile, pasta büyüdüğü için, bu insanlar artık daha iyi bir durumda. Daha iyi bir durumda. Bu, özellikle ekonomik sistemlere dair en temel sorulardan birini akla getiriyor hemen Bu bir piyasa sistemi. Kapitalist bir sistem Piyasa ekonomisi. En azından yakın geçmişte şunu gördük ki Piyasa ekonomisi, büyümeye imkan sağlar. Servet artışının önünü açar. Ekonomik büyüme Evet ekonomik büyüme. aynı zamanda eşitsizliğe de yol açıyor dedik Eşitsizlik, piyasa ekonomisinin kaçınılmaz bir yan ürünüdür dedik şimdi sormanız gereken soru şu Bu illa ki kötü bir şey olmak zorunda mı? Ekonomik büyüme yeterliyse herkes daha mutlu olur Evet, bazıları biraz daha fazla mutlu olur ama, sonuçta herkes mutludur Sadece eşitsizliğe yoğunlaşırsanız, bunun gerçekleşmesini de engellersiniz Bu gerçekten önemli bir nokta Şöyle de düşünebilirsiniz eğer bu insanlardan biriyseniz, yani diğer %90’a dahilseniz, bu dünyada mı kalmak istersiniz Yani eşitsizliğin artmadığı durağan bir pastada mı yer almak istersiniz, yoksa böyle bir Dünyada mı yaşamak istersiniz? Arkadaşlar tekrar ediyorum Bu videoyu yapmaktaki amacım bu durumun mutlaka gerçekleşeceğini iddia etmek değil. Toplam ekonomik büyüme bunun altında kalabilir, %10’un payı artabilir ve bu insanlar mutsuz da olabilir Burada vurgulamak istediğim şey şuydu Pasta yeterince hızlı büyüyorsa Eşitsizliğin artması, pastadan daha küçük pay alan insanların daha kötü duruma düşmesine yol açmayabilir. Tabii bir de şu var Eşitsizliği azaltmaya çalışırken bazen ekonomik büyümeye de zarar verebilirsiniz. O da, bu senaryodaki herkesin daha mutlu olma ihtimalini ortadan kaldırır. Yani, her şey eldeki bağlama, duruma, değişken ve sayılara bağlı. Altını çizerek söylüyorum Eşitsizliğin artması diğer %90’lık kesimin illa ki mutsuz olmasına yol açacak diye bir şey yok. zaten kesin olan En çok kazanan %10’luk kesimin işine geleceğidir eşitsizlik ekonomik büyümenin bir yan ürünü olduğu için, bu insanların da daha iyi bir duruma gelmesini sağlayabilir. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dilleğiyle arkadaşlar , hoşça kalın