Eğer bu mesajı görüyorsanız, web sitemizde dış kaynakları yükleme sorunu yaşıyoruz demektir.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Ana içerik

Hükümet Harcamaları ve IS-LM Modeli

Malli politikalardaki değişikliğin IS eğrisine etkisi. Orijinal video Sal Khan tarafından hazırlanmıştır.

Tartışmaya katılmak ister misiniz?

Henüz gönderi yok.
İngilizce biliyor musunuz? Khan Academy'nin İngilizce sitesinde neler olduğunu görmek için buraya tıklayın.

Video açıklaması

Arkadaşlar merhaba şimdi, IS eğrisinin, kamu harcamalarındaki bir artıştan nasıl etkilendiğini düşünelim Kamu harcamaları artıyor.Bunun için önce Keynesyen çapraz diyagramımızı çizelim Düşey eksen, toplam harcamalar ekseni. Yatay eksen de toplam gelir ekseni Bunların ikisi de, GSYİH’yi anlatmanın birer yolu. Şimdi, ekonominin denge durumunda olduğu yani gelirin harcamalara eşit olduğu tüm noktaları görmek istiyoruz O yüzden de, eğimi 1 olan bu doğruyu çiziyoruz Bu doğruyu oluşturan tüm noktalarda, gelir, harcamaya eşit.Yani ekonomi bir tür denge halinde. “Bir tür” fazla, direkt denge halindedir diyebiliriz Sonra planlanan harcamaları göz önüne alıyoruz Planlanan harcamalar da defalarca yaptık bunu arkadaşlar Eşittir diyoruz toplam tüketici harcamaları, ki gelir-eksi-verginin bir fonksiyonudur yani harcanabilir gelire bağlı bir fonksiyondur “C çarpı Y eksi T” demek değil bu. “Y eksi T’ye bağlı C fonksiyonu” demek Tüketim fonksiyonunu ifade etmenin bir yolu. Bu videoda da, diğer videolarda olduğu gibi, bunun lineer olduğunu varsayıyoruz Gerçekte lineer olmak zorunda değil. Eğrisel de olabilir. Sonra planlanan yatırımlar geliyor. Artı, planlanan yatırımlar. Burada, reel faiz oranının sabit olduğunu varsayıyoruz evet Planlanan harcamalar, artı kamu harcamaları. Artı kamu harcamaları.Son olarak da, net ihracatı ekleyebiliriz buraya Açık bir ekonomiden bahsettiğimizi varsayıyoruz çünkü. Ve bu eğri, yani planlanan harcamalar şöyle bir şey olur Arkadaşlar Keynesyen çapraz videolarının tekrarı bunlar hep. GSYİH’mizin denge seviyesi de bu noktaya denk geliyor. r1 faiz oranının sabit olduğunu bildiğimize göre bu bilgiyi kullanarak IS eğrimizin en azından bir noktasını grafiğe işleyebiliriz. IS eğrimizin hiç olmazsa bir noktasını grafiğe işleyeceğiz Umarım genel görüntüden memnunsunuzdur Şimdi IS eğrimizin nasıl kayabileceğine bakacağız Bu eksen reel faiz oranı ekseni. Reel faiz oranıyla toplam GSYİH arasındaki ilişkiyi göstermeye çalışıyoruz Az önce söyledik: Reel faiz oranı r1 değerinde sabitti Burası r1 olsun. Eğer reel faiz oranı bir r1 değerinde sabitse Toplam çıktı veya gelir seviyesinin bu seviye olduğunu biliyoruz. O halde bunu aşağıya kadar uzatıyorum. Demek ki buradaki seviyemiz buymuş yani Yani reel faiz oranı r1 ve çıktı seviyesi buyken, bu nokta, IS eğrisi üzerindeki bir noktadır. Artık IS eğrisinin tamamını da çizebiliriz. Şöyle bir şey olur. Evet bu gördüğümüz bizim IS eğrimizin tamamıdır sürekli farklı değerlerle farklı r1 değerleriyle tekrarlayınca, IS eğrisi üzerindeki diğer noktalar da beliriyor. Bu grafik aslında şunu söylüyor Reel faiz oranı arttığında, tüm ifadenin değeri azalıyor Dolayısıyla bu eğri aşağı kayıyor ve GSYİH düşüyor. Yani bu eğri aşağı kaydığında denge GSYİH buralara geriliyor Reel faiz oranı arttıkça, toplam gelir düşüyor. IS eğrimizi çizerken aklımızdan geçen buydu Şimdi, artık bunları aştığımıza göre, kamu harcamaları artınca neler oluyor, bi’ bakalım Kamu harcamaları arttığı zaman da, yani bu terim artınca da, planlanan harcamalar yukarı kayıyor yani Yani kamu harcamalarındaki, yani G’deki artış, bu eğriyi yukarı çekiyor Biraz daha düzgün çizeyim şunu Bu eğri yukarı kayıyor Ve gelir seviyesi, yani reel GSYİH’nin denge seviyesi, bir miktar değişiyor Değişim miktarı, yani bu uzaklık, delta Y kadar Ve delta Y, çarpana eşit oluyor O da eşittir diyoruz, 1 bölü, 1 eksi marjinal tüketim eğilimi; çarpı kamu harcamalarındaki değişim. Ancak bu videoda bu bizi pek ilgilendirmiyor. Öyle hatırlatmak için yazdım. Peki diyeceksiniz ki bunları neden anlatıyoruz? Bakın, r1’in değişmediğini varsaydığımız durumda kamu harcamalarını arttırınca Evet kamu harcamalarını arttırınca GSYİH bu kadar yukarı kaydı Yani sabit bir r1 seviyesinde kamu harcamalarını arttırdığımızda, eğri bu kadar kayıyor Evet bu kadar kayıyor dedik ve bu IS eğrisi üzerindeki tüm reel faiz oranları için geçerli. Arkadaşlar O halde dilerseniz genelleyelim bunu Kamu harcamaları arttığında, diğer her şey sabitse, IS eğrisi sağa kayar Kamu harcamaları azaldığındaysa, IS eğrisi sola kayar. Bu bilgiyi dağarcığımıza attığımıza göre, şu soru üzerine kafa yorabiliriz artık Peki düşünelim kamu harcamalarındaki bir değişim, IS-LM modelindeki denge noktasını nasıl etkiler? Bakalım şimdi Bu yine reel faiz oranı ekseni. Bu da toplam gelir, yani reel GSYİH ekseni Bir IS eğrimiz var. Şöyle bir şey. Bir de LM eğrimiz var. Bunu da morla çizeceğim. LM eğrimiz de böyle bir şey Şimdi, kamu harcamalarında bir artış gerçekleşirse, az önce söyledik, IS eğrisi sağa kayıyor Şimdi bunu aynı renkle çizeyim. Sağa kayar ve böyle bir şey olucak Eski reel faiz oranımız burada, denge gelirimizse buradaydı.Görüyoruz ki, kamu harcamaları artınca yeni denge GSYİH de arttı. Üstelik, yeni denge faiz oranı da yükseldi Burada tek yaptığımız, IS eğrisini kaydırmak Şimdi, şöyle diyebilirsiniz “Tamam, IS eğrisine ağırlık veriyorsun, anladık da Kamu harcamalarındaki bir artış LM eğrisini hiç mi etkilemiyor? LM eğrisi mali politikadaki değişikliklerden etkilenmiyor mu?” Para basmaktan söz etmiyoruz Hükümetin harcadığı para miktarının artmasından bahsediyoruz yani bütçesinin artmasından bahsediyoruz Hatırlayalım: LM eğrisi, insanların likidite tercihlerine bağlıydı Farklı GSYİH seviyelerinde paralarını ne kadar elde tutmak istediklerinin ölçütüydü Yani onları paralarından ayırabilmek için ne kadar faiz ödemeniz gerektiğini anlatıyordu. Veya farklı GSYİH seviyelerinde paraya erişebilmek için ödemeyi göze alacakları faiz miktarını gösteriyordu. Yani kamu harcamalarının bunun üzerinde pek bir etkisi yok. Ancak para arzından etkilenebilir Yani var olan paranın miktarından ve genel fiyat seviyelerinden etkilenir Hemen aklınızı kurcalamaya başlamıştır “Kamu harcamaları uzun dönemde fiyatları etkilemiyor mu?” Ama unutmayın, her şeyi sabit tutuyoruz Özellikle de kısa vadede Bilhassa fiyatları sabit tuttuğumuzda, mali politika, LM eğrisinin değişmesine neden olmaz. Ama para politikası, yani para arzı tarafı, veya insanların likidite tercihi LM eğrisini değiştirebilir Hükümet politikası, yani mali politika, tek başına bu eğriyi değiştirmez İşleri çok karmaşık hale getirmek istemiyorum. Kamu harcamaları arttığında, yani G arttığında, IS eğrisini sağa kayıyor ve Reel faiz oranı ve reel GSYİH artıyor. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek dileğiyle arkadaşlar hoşça kalın