If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Bağlandığınız bilgisayar bir web filtresi kullanıyorsa, *.kastatic.org ve *.kasandbox.org adreslerinin engellerini kaldırmayı unutmayın.

Ana içerik
Güncel saat:0:00Toplam süre:10:14

Video açıklaması

Ben geçenlerde kendimi performans sanatçısı Marina abramoviç i Hatta Özellikle de 1975 tarihli sanat güzel olmalı sanatçı güzel olmalı isimli performansını düşünürken buldum bu performansla bir elinde tarak bir elinde de fırçayla durmadan saçlarını tarayan abramoviç aynı zamanda bir mantıyı da tekrar ediyordu sanat güzel olmalı sanatçı güzel olmalı artık YouTube'u artık bu yüzden adlı bir sürü soru işareti getiriyor 1970'li yıllarda bir sanatçının beklentileri Özellikle de kadın bir sanatçının beklentileri bugünkü lerden farklı mıdır bir sanatçı ile imajı bir sanat eserinde ne kadar metal araştırılmalıdır Bu videoda Az önce abramoviç ten duyduğumuz mantranın ilk kısmına yani ve sanat güzel olmalıdır söylemine odaklanmak istiyorum İngiliz Şair John Kit'in güzellik doğruluktur doğruluk ise güzellik sözünü hatırlıyor olmalısınız Ama ben her şey bu kadar kolay olduğunu düşünmüyorum sanat güzel olduğunda şüpheye düşüyorum bunun arkasında şeytani bir şeyler olmalı tüm Bu güzelliğin gizlediği tuvalin arkasına saklanmış bir şeytan peki sizce sınıf gerçekten güzelsin neden şüpheye düşüyor olabilir antik filozofların hemen hemen hepsi güzellik kavramını ele almış ve birçoğu şu sonuca varmış güzellik objektif olmalı yani objenin kendisinde bulunmalı onu seyredenlerin tepkisinde değil Plato güzelliğin formlar aleminde bulunduğunu ve eğer obje bu formlara uyuyorsa onu güzel bulabileceğimizi ileri sürmüştür Aristo ise bu Etika isimli eserinde güzellik kavramını düzene ve matematiğe dayandırır bu olmak için canlı bir varlığın ve parçalardan oluşan her bir bütünün parçalarının sıralanmasında bir düzen olmalıdır Bu simetri ve pozisyon olarak gözlemlenebilen bir durumdur ve her zaman olmamakla birlikte çoğu zaman matematiksel bir yaklaşımla Altın Oran gibi bir formüle bile dökülebilir Tabii güzellikle karşılaşmanın bazı duygusal yönleri de vardır plotinus güzelliğin ortaya çıkarması gereken ruh halinin hayretle karışık şaşkınlık gibi tatlı bir bela haz veren özlem aşk ve titreme hali olduğunu söylemiştir İtalyan rönesansının Özellikle de Yunan ve Roma ekonomi hayranlık duyan sanatçıların da güzellik hakkında benzer görüşleri vardı onlarda sanat ve mimarinin güzel olması için kusursuz Pro pozisyonlara sahip olması parçalarının düzgün bir sıralama ile armonik bu üstüne birleşmesi gerektiğini söylemişlerdir ve tarihin bu bölümünü ele aldığımızda güzel olan şeylerin İyi ya da ahlaklı olan şeylerle hemen hemen aynı kabul edildiklerini söyleyebiliriz tarih boyunca sadece avrupadakiler değil tüm kültürlerin güzellik hakkındaki farklı fikirler olduklarını biliyoruz küresel bir tarihin izini sürmek ise çok zor Çünkü bir şeyden zevk alma Fikri farklı kültürlerde çok farklı şekillerde ifade edilmiştir farklı lisanlarda güzellik kavramı hakkındaki analog Lara göz atacak olursak tam karne Danlı döneminde ressam zh eccin resminin altı prensibi olduğundan ve bunların ilkinin bir sanat eserinde Ruhani rezonans ya da yaşam enerjisi bulunması gerektiği fikrinden bahsetmiştir güzellik kavramı fazlasıyla mawlek olsada estetiğin sınırlarının daha net çizildiğini söylemek mümkün ve estetik terimi ilk kez 1735 de bong artının Yunan filozoflarının no yeter yani Mantıklı anlaşılabilecek düşünce objeleri ile ayseta yani duyular aracılığıyla anlaşılabilecek objeleri nasıl ayırdıkları hakkında yazdığı makale ile ortaya çıktı ona göre üst ettik algı bile miydi ama 19'uncu yüzyıla kadar Kant ve meslektaşları dışında bu fikirleri bir adım öteye Taşıyan başka kimse olmadı kan test ettiğim bir bilim olamayacağı güzelliğin ise objektif olduğu ve asla ispatlanamayan cak konusunda ısrarcı ydı Kant'a göre yargı kabiliyetimiz ya da kritik yapabilmemiz güzelliği deneyimleme mize olanak sağlıyordu ve bu yaklaşım bize güzelliği nesnenin dışında yer aldığı ve ona bakan insanın deneyimini nasıl olduğu gibi bir noktaya getiriyor aşağı yukarı bu dönemde sanatta ve babası olarak da kabul edilen winkelman güzelliğin tanımlanabilir bir şey değil sadece derin ve tutarlı gözlemle keşfedilecek bir şey olduğunu ileri sürdü güzellik yine burada da bizim deneyimim izin bir parçası yani deneyim dediğimiz şeyin kendisi ile bir alakası yok winkelman sanat eserlerini incelerken kullanmak için bir kural bile belirlemişti piacere bakmayı bir güzellik bulana kadar bırakmayacak tıbbi bunların yanında hegel'den de söz etmemiz lazım hegelde birçok diğer düşünür gibi güzelliğin objektif başka bir değişle organik olarak bir araya gelen şeylerin armonisi olduğunu söylemiş ama diğer yandan güzelliğin süre ile bir ilgisi olduğunu da ileri sürmüştü ona göre gerçek sanat serbest Ruha duygusal ifadeler sunmalı ve bu serbest ruhu izleyiciler için Anlaşılır bir hale getirmelidir Hegel ve sanat kendimiz hakkındaki doğruları görmemize yardımcı olursa güzeldir demiştir bunun son derece çekici bir fikir olduğunu söyleyebiliriz ancak ye gel bu fikri sadece Antik Yunan heykelleri için ortaya atmıştı tarihi bir kenara bırakacağım ama son olarak bir de hükümden bahsetmemiz lazım Çünkü Hun bu konuda son derece mantıklı bir çıkarımda bulunduğunu düşünüyorum Hatta bunu bi Tişörtün üstüne bastırmayı bile düşündüm güzellik nesnelerin kendilerinde bulunan bir özellik değildir onlara dikkatle izleyen zihinde yer alır ve her şeyin güzelliği farklı şekillerde algılar Hatta biri bir başkasının deforme olarak Algıladığı birşeyde güzellik bulabilir her birey başkalarının duygularını düzenliyor gibi görünmek yerine kendi duygularına razı gelmelidir her ne kadar bu fikri sevsem de Hım ve Arkadaşları güzelliğin sübjektif olması fikrinden pek de hoşlanma mışlar dış o Çünkü güzellik göreceli olduğunda önemini yitiriyor du önemsiz bir kavrama dönüşüyordu Halbuki güzellik her zaman olduğu gibi bugün de hayatımızda öneme sahiptir Öyle değil mi Andy warhol bundan ikiyüz sene sonra eğer herkes güzel değilse kimse güzel değildir demiştir ve bu Tüm insanlar için iyi bir haber Düşünsenize herkes güzel Antik Yunan güzelliği genelde erkek formlarında tanımlamış ve bu ekolün 19'uncu yüzyıla kadar güzelliğin kadın formlarıyla pek de bir ilişkisi olmamış Güzellikle ilgili şüphelerim de kültür endüstrisinin de çok büyük rolü olduğunu söyleyebilirim burada 1944'te adorno ve horkheimer tarafından ortaya atılmış bir fikri kullanacağım kültür Endüstrisi Fikri geç dönem kapitalist fenomeni olan aralarında filmlerin dergilerin müzik ve radyonun da bulunduğu tüm kültürel malların kitlelerin eğlenme ihtiyaçlarını bu olmak için tasarladıkları iddia eder kültür endüstrisinin kritik eden birçok feminist düşünür de vardır 1975'te Laura mulvey görsel zevki ya da güzelliği incelemenin onu yok ettiği söyleniyor Bu makalenin amacı da budur demiştir bundan sonra da cinsiyet dengesizliği ile yönetilen bir dünyada görmeden alınan zevk aktif erkek ve pasif kadın şeklinde ikiye ayrılmıştır belirleyici erkek kadın formu üzerinde Fatih iyileştirdiği projelere gözünü diker ve olaylar bu şekilde gelişir kadınlara geleneksel teşhirci rollerinde hem bakılır hem de Kadınlar bu şekilde temsil edilir görünüşleri etkileyici görsel ve erotik etkilerle kodlanmış kadınlar ortaya bakılabilir olma kavramını çıkarırlar sanatı deneyimler Ken şüphelerini güçlendiren şey işte Tam da bu bakılabilir olma durumu sanatta gördüğüm objelerin arkasında ne gibi bu ve kodlama var mesela bir kadın ya da güzelliğiyle beni baştan çıkaran bir gün batımı manzarası olsun postmodern dönemde her şeyi sorgulamamız gerektiğini öğrendik Üzel olan bir şey sizi lastik ayakkabı almak için cezvede Bilir son yüzyılda sanatçılar ve sanatseverler gözünde geleneksel Batı güzellik değerlerinde bir düşüş gözlemliyoruz Sonuç olarak da dünyanın herhangi bir yerindeki müzede kafalarını kaşıyan İnsan Manzaraları ile karşılaşıyoruz bu sonuç avangart hareketlerin bir devamı olarak kabul edilebilir sanatçıların şoku çirkin ve mekanik olan şeyleri resimlerine dahil etmeleri Sati koya karşı tutumları refresif yapılar ve altın oran gibi kavramları da sadece bir oran olarak görmeleri dev Hey 1993'te yazdığı bir makale de bu güzellik yoksunluğuna değilmiş ve sanatçıların güzellik karşıda argümanlarını da şu şekilde özetle en güzel sanat satar eğer kendini satılıyorsa olay bu da tapınmak gibi bir hal alır eğer başka şeylerin satılmasını sağlıyorsa da baştan çıkarıcı bir reklamdır iki bu sözleriyle putlaştırma ve reklamında sanat olduğu fikrini ortaya atmış ve büyük Sanat eserlerinin her zaman bu iki durumu içlerinde barındırdığını iddia etmiştir Sanat eserlerinin tarih boyunca onlara bakanları cezb ettiğini ileri sürerek güzelliği savunmuştur güzel sanat eserleri ve görseller sadece bugün değil uzun zamandır bize bir şeyleri satmak için kullanılıyor olabilir İşin kötü yanı ise bu yaklaşımla kendimizi güzellikten yoksun bırakıyoruz 1994'te Arthur danto bizim çağımızın ahlaki bir gazap çağı olduğunu ileri sürmüştür Ben uçağın bugün hala devam ettiğini düşünüyorum artır danto güzellik anlayışımızın bir Ahlaki hassaslık durumu olduğunu çok tatlıyım Mary higgins 1996'da insanlığın Sefaleti bu haldeyken estetik konforlu lüks eleştirmek hassasiyet sizlik olarak görülebilir ancak Güzelliğin göz kamaştırıcı etkisi Sefil durumlarda bile hassasiyetimizi yeniden canlandırır diyerek danto Ya cevap vermiştir güzellik sübjektif olup sürekli değişen ve sosyal olarak belirlenmiş bir tanıma sahip olabilir ancak gerçektir Aynen lens kerry'nin de söylediği gibi güzel şeylerin algımızı açmak ve dikkatimizi en üst düzeye çıkarmak amacıyla dünyanın heryerinde oraya buraya yerleştirilmiş olduklarını düşünüyorum sanatçılar içlerinde güzellik olan ya da sadece bizim algımı sayesinde güzel kabul edilen şeyler yaratmaya devam ediyorlar güzelliğin değerli olduğunu düşünüyorum Ancak güzellik sanatın değerli olan tek yönlü değil bu çağlar süren güzellik da içinden tam bir özeti olmayabilir eminim atladım çok şey var yine de size bir fikir vereceğine inanıyorum Eğer sanatın güzel olması gerektiğini düşünenlerden Seniz bu videodan sonra kafanızda bir soru işareti oluşmuş olabilir Eğer sizde benim gibi güzelliğe şüpheyle yaklaşanlar dan sanız bu videoda işinize yarayacak daha fazla fikir edinmiş ve şüphenin sanattan hoşlanmama durumu için geçerli olduğu fikrini de mutlaka değerlendirmiş siniz dir suçlamak yada bağışlamak yerine güzelliği Belki de ait olduğu yere koymalıyız Bu sayede saklamaya çalıştıkları ya da dikkatimizi dağıtmak istedikleri zamanları anlayabilir ve onları olduğu gibi kabul edebiliriz bu konuları düşünme ve sorgulamaya devam edelim ve hume'un her birey başkalarının duygularını düzenliyor gibi görünmek yerine kendi duygularına razı gelmelidir sözünü de Aklımızdan çıkarmayalım abone ol