Gelişim
Fiiler
The tenses
Linking and helping verbs
Irregular verbs
Test
5 soru
Verb aspect: simple, progressive, and perfect
Verb aspect and modal verbs
Ünite testi
11 soru

Kişiselleştirilmiş öğrenme planınızı ortaya çıkarın

Gelişmeye açık alanlarınızı bulmak için bir quiz çözün. Öğrenmeniz gereken şeylere tam uyacak dersler önereceğiz.
Alıştırma
Identifying verbs
7 soru
Alıştırma
Intro to verb agreement
7 soru
Alıştırma
Bu derste gelişmeye açık alanlarınızı tanımlayın:
Fiil konularını anlayıp anlamadığınızı 11 soruyla test edin.