If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Bağlandığınız bilgisayar bir web filtresi kullanıyorsa, *.kastatic.org ve *.kasandbox.org adreslerinin engellerini kaldırmayı unutmayın.

Ana içerik
Güncel saat:0:00Toplam süre:5:57

Video açıklaması

Herkese merhaba Şu anda Metropolitan sanat Müzesinde Bir zemin mozaiği inceliyoruz bu mozaik şu anda bir duvarda sergileniyor Ama bu duruma üzüldüğümü söyleyemem Herkes bu mozaiğin üstünden yürüyüp geçseydi ve Selçuk'ta iyi bir şekilde korunamaz da değil mi bu altıncı yüzyılda bizansta halka açık bir yerde kullanılan bir zemin mozaiği burada çarpıcı olan nokta mozaikteki kadın figürünün bize doğru bakıyor olması orijinalinde yerde olduğu için Aslında yukarı doğru baktığını söyleyebiliriz bu figüre gerçek bir insanın yaklaşık üç dört katı büyüklüğünde tasvir edilmiş geniş gözleriyle bize doğru bakan bu figürün oldukça çarpıcı olduğunu düşünüyorum Bu kadınsın bu tabakadan bir gibi tasvir edilmiş son derece şık mücevherler taktığını görüyoruz aynı zamanda pelerin benzeri bir kıyafet giymiş aristokrat bir kadın olarak betimlenmesinde rağmen elinde bir alet tuttuğunu da görüyoruz Bu Roma'da Bir foot Yani bir ayak mesafesini ölçmek için kullanılan bir alet t [Müzik] Evet bu da aslında kafasının üstünde gördüğümüz yazıyla örtüşüyor ilk başta Bu bir portre gibi görünse de kadının kafasının yukarısında yer alan yazıdan Bu kadının Aslında soyut bir kavramı vücut bulmuş hali olduğunu söyleyebiliriz buradaki harfler Yunan caktis sözcüğünün ilk üç harfi dilsiz Yunancada oluşturma kurma inşa etmek gibi anlamlara geliyor E bunun erken dönem Bizans sanatında en yaygın olarak görülen kişileştirme örneklerinden biri olduğunu söyleyebiliriz Ancak daha geniş beyaz soyut bir anlamı da olabilir Çünkü bazı durumlarda kutis Kilis'e zeminlerinde de karşımıza çıkabiliyor budur bağlamlarda ise bunun yaratma eylemi Yaradılış gibi bir anlam taşıdığını söylemek mümkün kadın figürünün sağ tarafından elinde boynuz şeklinde bir kapla genç bir erkeğin yaklaştığını görüyoruz O yanında yazan kali Sözcü'de Yunancada iyi anlamına geliyor Aslında mozaiğin orijinal halinde kadın figürüne Diğer taraftan da yaklaşan bir erkek var bu ifadenin tamamı da aslında İyi dilekler anlamını taşıyor kazılarda çıkarılan diğer mozaik lerden bu kişileştirme örneklerinin bir bütün olarak sergilendiği sonucunu çıkarabiliriz bunu Antakya şehrinin Defne İlçesi yakınlarında bulunan Konstantin Villası örnek verilebilir Örneğin bu tasvir orada erkekliği simgeleyen bir tasvirin yanında yer alıyordu soyut kavramları insan olarak tasvir etme yani kişileştirme geleneği Aslında antik çağdan Hristiyanlık tan önce de görülen bir pagan geleneği ancak Hristiyanlık yayıldıktan sonra da bu gelenek yok olmamış ve hatta geçiş döneminden sonra da kullanılmaya devam etmiş geç dönem Bizans sanatında bile bu kişileştirmeler in bu Paris mezmurlar kitabı gibi el yazmalarında kullanıldığını görüyoruz Bu aslında eğitimli kesiminin anlayabileceği anlam katmanlarını içeren bir teknikte kişileştirme örneklerini genellikle Bizans ikonografisinde İsa Peygamber'in vaktiniz edildiği eserlerde görebiliriz Örneğin Şeria Nehri'nin erkek bir figür olarak betimlendiği örnekler bolca mevcut bu kişileştirme tekniği Aslında erken Bizans dönemine kadar uzanıyor uzaktan baktığımızda bu mozaik bir tablo gibi görünüyor ancak esere yaklaştığımızda bunun Aslında mozaik olduğunu anlayabiliriz bu mozaik binlerce Küçük mermer ve hatta Can parça bir araya getirilerek yapılmış cam parçaların daha çok mücevher gibi nesneleri vurgulamak için kullanıldığını söyleyebiliriz zemin Bozayı yapma geleneği antik yunan'a kadar uzanan bir gelenek Ancak bu dönemde mozaiklerin duvar mı uzayı olarak da kullanılmaya başladığını görüyoruz Bu mozaiklere bu veya halka açık yerlerde dekorasyon amaçlı kullanılıyordu Çağdaş döneme geldiğimizde ise duvara asılı tablolar veya insan figürleri görmeye alıştığımız ı söyleyebiliriz evdeki duvarlara fotoğraf tablo veya başka sanat eserleri asmak oldukça yaygın bir durum sanat galerileri ve müzeler de de aynı durum geçerli Hatta eminim sizin evinizde duvara asılı bir şeyler mutlaka vardır Bu mozaik ise üzerinde yürüdüğümüz zemine Sanat eserlerinin yerleştirilmesinin antik dünyada oldukça yaygın bir gelenek olduğunu gösteriyor Bu mozaikler Metropolitan Sanat Müzesi ne geldiğinde Aslında iki ayrı mozaikten oluşuyordu Depodaki fotoğraflar incelenerek bu iki mozaik parçasının tek bir mozaik bütünü oluşturduğu Anlaşıldı Kim bilir belki de diğer eksik parça bir gün bulunabilir bu maalesef sanat dünyasında sıklıkla karşılaştığımız bir bu antik ve orta çağdan kalan sanat eserlerini piyasada yüksek ücretlerle satmak için parçalara ayıran insanlar var var Metropolitan Sanat Müzesi nin bu iki mozaik parçasını bir araya getirebilme iş olması ise sevindirici bir gelişme kuruluş Yaradılış gibi soyut kavramların şık kıyafetler giyen ve hoş mücevherler takan güzel bir kadın şeklinde tasvir edilmesinin insanların o dönemde erişmek istediği hayırseverlik bir şeyler inşa etme gibi değerlere vurgu yapma amaçlı olduğunu düşünüyorum ay ya da dahası bir yerden bakacak olursak Belki de bu mozaik içinde yer aldığı yemek odasında hararetli sohbetlere sebep olan bir konudan [Müzik] ibaretti abone ol abone ol abone ol abone ol Bu balon var mı [Müzik] abone ol abone ol