Bu ünite hakkında

Smarthistory tarafından sunulmaktadır. Vizigotlar, Ostrogotlar ve Vikingler! Roma İmparatorluğu'nun çökmesinden sonraki 600 sene boyunca Batı Avrupa barış içinde bir bölge değildi. Batı Avrupa (günümüzde İtalya, Fransa, İspanya, İngiltere vb.) sürekli akınlara maruz kalmıştı. Sonuçta istikrarsız ve büyüme hızının düşük olduğu, bölünmüş bir feodal yapı oluşmuştu. Ancak 11. yüzyılda işler değişmeye başladı. Bu dönemdeki barış ve refah, seyahat etmenin kolaylaşmasını ve pek çok büyük binanın inşasına başlanmasını sağlamıştır. İnananlar, Avrupa'daki kiliselerde bulunan kutsal emanetleri görmek amacıyla oldukça kalabalık hac grupları oluşturmuştur. Bu durum, fikirlerin ve üslupların da seyahat etmesi, kasabaların büyümesi, yeni kiliselerin yapılması ve mevcutların büyütülmesi anlamına geliyordu. Birkaç istisna dışında, bunlar Romalıların yüzyıllar önceki çöküşünden beri yapılan ilk büyük yapılardır. Dönemin yapılarında antik Roma mimarisinin örnek alınması sebebiyle bu dönem Romanesk, yani Roma tarzı olarak adlandırılmaktadır.