If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Bağlandığınız bilgisayar bir web filtresi kullanıyorsa, *.kastatic.org ve *.kasandbox.org adreslerinin engellerini kaldırmayı unutmayın.

Ana içerik
Güncel saat:0:00Toplam süre:4:02

Video açıklaması

Floransa’da San Lorenzo Bazilikasında ki Eski Kutsal Eşya Odası’nda bulunuyoruz. Burası, rahibin tören öncesi giyinmek için kullandığı yer. Ancak asıl yapılma amacı, Medici Hanedanının kurucusu için bir anıt mezar olması. Giovanni di Bicci de Medici ve eşi burada gömülmüşler. 1400’lerin başlarında burada olan kilisenin yenilenmesine karar verilmiş ve bu amaçla bazı aileler bağış yapmışlar. Bağışlar ortak bir havuzda toplanmamış, her aile kendi şapeli için bağış yapmış. Giovanni di Bicci de Medici, Kutsal Eşya Odası için bağış yapmış. Diğer ailelere kıyasla daha büyük bir alana sahip olacak şekilde oldukça yüklü bir bağış yapmış ve burası için Rönesans döneminin ünlü sanatçılarından Brunelleschi’yi işe almış. Kiliseye girdiğimizde, Kutsal Eşya odası sol kanatta yer alıyor. Burası ‘Eski’ Kutsal Eşya Odası olarak adlandırılıyor, zira kilisede ayrıca Michelangelo tarafından tasarlanmış olan bir de ‘Yeni Kutsal Eşyalar Odası’ bulunuyor. Biz şu an Brunelleschi tarafından yapılmış olan ve Rönesans sanatının muhteşem bir örneği olan eski odada bulunuyoruz. Brunelleschi burada alışılmadık bazı şeyler yapmış. Örneğin burada sükuneti, düzeni ve ağırbaşlılığı hemen hissediyorsunuz, bunun önemli sebeplerinden birisi burada kullanılmış olan geometrik düzenlemeler. 15. yüzyıl Rönesans Floransa’sı ile özdeşleştirdiğimiz pek çok özellik burada yer alıyor. Gotik bir kilisenin altında yer alan gizemli bir mezar odası yerine, geometrik şekiller kullanılarak akılcı şekilde oluşturulmuş olan net ve geniş bir alan görüyoruz. Geometrik formların kullanılmış olması ayrıca felsefi açıdan da önemli. Bu bir mezar odası. Dolayısıyla, böyle bir mekanda ‘sonsuzluk ve yeniden diriliş fikirleri’ önem kazanıyor. Oda, mükemmel kare formuna sahip. Aslında mükemmel bir küp formunda olduğu da söylenebilirdik ancak üzerinde bu muhteşem güzellikteki kubbe bulunuyor. Sanat tarihçileri burada geometrik öğelerin yoğun olarak kullanılmasının sebebinin, cennete atıfta bulunmak olduğunu düşünüyorlar. Örneğin daire formunu düşünürseniz, başlangıcı veya sonu yoktur, bir anlamda Tanrı’nın ezeli ve ebedi olmasını anımsatır bizlere Biz ise dairenin altında bulunan, düz hatlarla oluşturulmuş, bir anlamda dünyamızı temsil eden bölümde bulunuyoruz, yer çekiminin olduğu alandayız yani. Peki, yukarıda bulunan daire formunu, küp formundaki odanın üzerine nasıl yerleştirirsiniz ? Brunelleschi’nin bunu yapabilmek için, Bizans mimarisindeki tekniklerden yararlanmış olduğu düşünülüyor. Örneğin Aya Sofya’da ana kubbeyi taşımak için yanlarda tonozlar kullanılır. Baktığımız kubbede Brunelleschi mükemmel yarım küreler ve yarım daireler kullanmış. Yandaki yarım kubbeler yükseliyor, ancak ana kubbeye değmiyorlar. Burada kare ve daire formları arasında oluşan gerilimi ve hoş tezhatı görüyoruz. Odanın renklerine de bakalım. Pietra Serena mermerinin griye kaçan yeşil tonlarda olduğunu görüyoruz. Floransa’ya özgü olan bu mermeri hem Brunelleschi hem de Michelangelo oldukça sık kullanmışlar. Bu renkli mermer krem tonlarındaki geniş alanları çerçevelemek için kullanılmış ve bu sayede iç mekanda kullanılmış olan geometrik formlar iyice belirgin hale gelmiş. Kareleri, daireleri, yarım daireleri net şekilde görüyoruz. Brunelleschi’nin bu mekanı oluştururken Antik Yunan ve Roma mimarisinden oldukça yararlandığını görüyoruz. Örneğin yivli sütunlar veya Korint tarzı sütun başlıklarının kullanımı. Ancak sanatçı bu öğeleri alarak yeni ve farklı bir şekilde birleştiriyor. Brunelleschi daha önce Roma’ya giderek antik dönem mimarisi üzerinde çalışmalar yapmış bir sanatçı. Ancak burası Romadakilere hiç benzemiyor, tam olarak Rönesans dönemi ruhunu yansıtan bir oda.