If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Bağlandığınız bilgisayar bir web filtresi kullanıyorsa, *.kastatic.org ve *.kasandbox.org adreslerinin engellerini kaldırmayı unutmayın.

Ana içerik
Güncel saat:0:00Toplam süre:3:22

Video açıklaması

Or San Michele’in ikinci katındayız. Karşımızda, önceden harici nişlerde duran ünlü heykellerden biri var. Heykeller güvenlik nedeniyle artık içeride sergileniyor. Bu, Nanni di Banco’nun Taçlı Dört Şehit adlı eseri. Bunlar, Roma İmparatoru Diocletian’ın bir pagan tanrısının heykelini yapmalarını istediği dört heykeltıraş. Heykeli yapmayı reddettiler ve idam cezasına çarptırıldılar. Nanni di Banco, heykeltıraşların öleceklerini anladıkları anı bu heykelde canlandırmış. Bu da mason ustaların toplantısı. Or San Michele’in dışında her ustayı ve onun bağlı olduğu azizi simgeleyen birer heykel var. Ancak nişte tek figür yerine dört figür olması sıra dışı. Figürler neredeyse gerçekten sohbet ediyorlar. Sanki aralarında uzlaşmaya çalışıyorlar. Varmaya çalıştıkları kararın sonuçları hakkında düşünüyorlar. Bu insani bir tutum. Nanni; Donatello’nun Saint Mark’ta yaptığı gibi, tek bir düşünen adam figürü kullanmamış. Jest ve mimikleri olan, birbirine dönük dört figür var. Sohbetleri oldukça canlı görünüyor. Sağdaki figür konuştuğundan ağzı açık. Oymalar öylesine derin ki muhteşem bir gölgeleme yaratıyor. Tüm figürler dikkatle konuşanı dinliyor. Yüzüne dikkatle bakmasalar da can kulağıyla dinliyorlar. Taş şaşırtıcı biçimde ifadeleri yansıtabilmiş. Üstelik figürlerdekiler de mason taş ustaları. Bu lonca; ustalıklarının yüceliğini, taş ustalarının insan olmanın anlamını kavradığını, asaletle inançları uğruna direnmeyi simgeliyor. 15. yy Floransa’sında, heykel sanatının Yunan ve Roma dönemindeki canlı günlerine dönmeye başladığını görüyoruz. Donatello ve Nanni di Banco, sonraları Masacio gibi sanatçılar bu canlanmanın öncüleri olmuş. Heykellere bakınca Yunan ve Roma heykel sanatının etkisi açıkça görülüyor. Yüzleri tıpkı Roma Cumhuriyeti dönemindeki heykellere benziyor. Romalı togaları giyiyorlar. Birkaçı kontrapost pozisyonda duruyor. Soldan ikincinin dizi kumaştan belli oluyor ve baldırın bu duruşu vücudunun gerçekçiliğini artırıyor. Bu dört adama duyduğum empati giderek artıyor. 15. yy Floransa’sında topluluk bilinciyle hareket etmişler. Birlikte kararlar almışlar. Ne yapmaları gerektiğini Milanlılara danışmışlar. Bu topluluk bilinci, grup için grupla birlikte hareket etme ruhubu şehrin doğasında var. Donatello’nun Saint Mark’ında hümanizmin temel görüşlerinden olan bireye saygı işlenir. Burada ise ilişkilere verilen önem görülüyor. Nanni di Banco’nun, Taçlı Dört Şehit Heykeli grup olmanın önemi temasını işliyor.