Reform ve Karşı Reform

Bu ünite hakkında

Smarthistory tarafından sunulmaktadır. Protestanlık'ta neden bu kadar farklı mezhepler bulunmaktadır (Baptizm, Presbiteryen, Pentakostal vb.)? Bu sorunun cevabı, Roma Katolikliği'nin Batı Avrupa'da üstün olduğu dönem olan 16.yüzyılın başlarında gizlidir.