If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Bağlandığınız bilgisayar bir web filtresi kullanıyorsa, *.kastatic.org ve *.kasandbox.org adreslerinin engellerini kaldırmayı unutmayın.

Ana içerik

Kitle İletişim Araçları

Tıp ve sağlıkla ilgili içerik için, http://www.khanacademy.org/science/healthcare-and-medicine MCAT içeriği için de http://www.khanacademy.org/test-prep/mcat web sitelerinden bizi ziyaret edebilirsiniz. Bu videolar tıbbi tavsiye niteliğinde olmayıp sadece bilgilendirme amaçlıdır. Videolar kesinlikle tıbbi tavsiye, tedavi ve teşhis amaçlı kullanılmamalıdır. Sağlık sorunlarınızla ilgili her zaman bir doktora başvuruda bulunun. Khan Academy’de izlediğiniz videolar sonucu, doktor tavsiyelerini görmezden gelmeyin ya da doktora gitmekte gecikmeyin. Orijinal video Brooke Miller tarafından hazırlanmıştır.

Tartışmaya katılmak ister misiniz?

Henüz gönderi yok.
İngilizce biliyor musunuz? Khan Academy'nin İngilizce sitesinde neler olduğunu görmek için buraya tıklayın.

Video açıklaması

bir kitle iletişim araçları dendiğinde aklımıza ne gelmeli bilginin yayılması veya bilginin iletilme Yolları gelmedim kitap dergi ve gazete gibi basılı iletişim araçlarının yanısıra Televizyon radyo ve internet gibi dijital iletişim araçları da bilginin iletilme yollarından bazıları dır bu iletişim araçlarının nasıl kullanıldığı kültürlere ve yaş guruplarına göre değişebiliyor mesela büyükannem güncel olaylarla ilgili bilgilerin çoğunu televizyon ve gazeteden alıyor Oysa ben bu bilgilere büyük oranda internetten ulaşıyorum Kitle iletişim araçlarından bahsedip de bu araçların toplum üstündeki rolüne değil memek olmaz konuya birkaç farklı sosyolojik perspektiften bakmaya çalışacağız işlevselci görüşe göre Hitler iletişim araçlarının enö bu evlerinden biri eğlence Yani bu araçların varlık sebebi boş vakitlerimizi doldurmak fakat işlevselci görüş şunu da söylüyor kitle iletişim araçları aynı zamanda birer sosyalleşme vesilesi olabilir ve sosyal normların devamlılığını sağlayan bir işlev görebilir Çünkü medyadan dar Dize edilmiş bir toplum yaklaşımı sunuyor ve o toplumun üyeleri için ortak bir deneyim sağlıyor mesela televizyonda Olimpiyatları seyretmek ortak bir deneyim bir filmin ilk gösterimini bir grup insanla birlikte seyretmek söyle yani kitlesel medyanın bir diğer işleri de insanları biraraya getirmek mesela lgbt hakları ve çocuk bakım üzerine koca koca internet toplulukları var hatta Harry Potter a dair şarkılar çalan grupların hayranlarına özel internet toplulukları bile mevcut ama kitle ile bu araçları toplumun bizden ne beklediğini de söyleyebiliyor bunu ödüllendirdik leri ve cezalandırdı kları şeyler üzerinden yapıyorlar mesela kitle iletişim araçlarında suça dair bir bilgi yer alıyorsa çoğu zaman suçluların Adalet karşısına çıkartılmasında anda söz edilir bu suç teşkil eden davranışların kötü olduğu ve bu tür davranışlardan kaçınılması gerektiği kanısına güçlendirir Diğer yandan Medya tüm toplumun Yanlış kabul ettiği bazı davranışları Yücel T bilirdi yoğun fiziksel şiddet gibi mesela kitle iletişim araçları aynı zamanda tüketici kültürünü teşvik eden dişler görüyor milenyumun başında Ortalama bir Amerikalı çocuk yılda 20000 televizyon reklamı izlemektedir Radyo ve billboardlarda ki reklamları veya mağaza önlerinde ki indirim tabelalarını saymıyorum bile Üstelik o zamandan bu yana bu sayı daha da arttığını ve bunun bir sonraki nesil üzerinde nasıl bir etki yaratacağını net olarak bilmiyoruz çatışmacı görüş medyanın toplum içindeki ayrışmaları nasıl yansıttığını gösterdiğini Hatta zaman zaman kızıştığını masaya yatırıyor bu ayrışmalar ırk abla etnisiteye cinsiyete veya sosyal sınıfa dair olabiliyor çatışmacı kuram medyada neyin yer alıp neyin yer almayacağına küçük bir grup insan ve şirketin karar vermesini eşit bekçiliği terimiyle Açıklıyor mesela gazetede yayınlanan şeyler filmi çekilen öyküler yayına giren televizyon programları vesaire işte tüm bunlar halka ulaşmadan önce bir dizi eşiği aşmak zorunda eşit bekçiliği terimi İşte bu durum için türetilmiş bazı ülkelerde eşit bekçiliğini devlet yapıyor ama çoğunda bu iş en büyük Medya şirketlerine ait eşit bekçiliği farklı iletişim araçlarından farklı etkilere sahip olabiliyor mesela büyük bütçeli bir film yapım süreci kapsamlı bir denetime maruz kalırken internette yapılan bir paylaşım çok da sıkı denetlenmeyen biliyor çatışmacı kuram aynı zamanda kitle iletişim araçlarının baskı ne diyoloji hangi yöntemlerle yansıttığını da Açıklıyor zaman ve mekan sağlayarak imtiyazlar tanıyarak belli sosyal ekonomik ve siyasi kazançlar sunarak ve bazen de diğer görüşleri Bilfiil kısıtlayarak hangi iletişim araçlarının üretileceğine karar veren kişiler Yani eşit bekçileri ağırlıklı olarak beyaz tenli erkek ve zengin Sonuç olarak ırksal azınlıkların kadınların lgbt bireylerin ve işçi sınıfının fikirlerini konu alan haber Da yeterince temsil edilemiyor İşte bu ayrışma yüzünden azınlık gruplarının tasvirinde sıklıkla stereotipler e başvurulur veya belli bir grup insan Gerçekçi olmayan genellemeler L tarif ediliyor ve bazı şirketler bu durumu düzeltmek için birtakım adımlar atıyor olsa da bu adımları yanlış yönde Ata biliyorlar bu da bu adımların çeşitliliğine gerçekten Katkı sağlamak yerine kağıt üstünde kalmasına yol açıyor bir Mesela bir televizyon programına veya filmi sır belli bir azınlığı temsil etsin diye eklenen karakterler bu yanlış adımlardan biri beğenmeniz görüşün Kitle iletişim araçlarına yaklaşımı çatışmacı görüşüne benziyor kitlesel medyanın toplumu baskın 7 yoloji etkisiyle TR O tip leştir diği ve yanlış temsil ettiği görüşü burada da var bu görüş erkek ve kadınlarla ilgili mesaj bir kitle iletişim araçlarında nasıl temsil edildiğini odaklanıyor kadınların Medya çeliklerinde çoğu zaman yeterince temsil edilmediği ne vurgu yapıyor erkeklerin normal kadınların sa diğer kabul edildiği düşüncesini savunur ürün reklamlarını getirin aklınıza Bir tıraş bıçağı var bir de kadınlar için tıraş bıçağı var kalemler var bir de kadınlar için kalemler var kadın ve erkek tasvirleri çoğu zaman stereotipler e kurban gidiyor katı yani değişmez cinsiyet rollerini teşvik ederken geleneksel toplumsal cinsiyet rollerini belirginleşti riyor mesela kadınlar çoğunlukla kurban erkeklerse saldırgan olarak tasvir ediliyor ve bir kadının sıvı veya görünüş takıntılı olarak tasvir edilmesi çok daha muhtemel Bu da kadınların cinsel Meta haline getirilmesini çok daha olası kılıyor et da görüşsek Kitle iletişim araçlarını mikro ölçekte inceliyor medyanın günleri davranışları nasıl etkilediğini odaklanıyor kitle iletişim araçlarının tekil ve grupsal faaliyetler arasındaki çizgiyi nasıl belirsiz leştir diğini sorguluyor mesela film izleme işlemini ele alalım filmi başka insanlarla birlikte izleyebilirsiniz fakat toplumsal normlar Hatta bizzat sinema salonunun kuralları Birlikte olduğunuz insanlarla film hakkında konuşmanızı yasaklar bu görüşün ilgilendiği bir konu da şu şu medyayı kullanarak diğer insanlarla bağlantı kurma yollarımız zamanla değişme eğilimi gösteriyor mesela eskiden büyükannem ve Dedemli iletişim kurmak için onları arıyordum Şimdi ise onlarla email Hatta kısa mesaj yoluyla iletişim kurabiliyorum Bu bizden sadece birkaç nesil önceki insanlar için anlaşılması çok güç bir ne yazık ki