If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Bağlandığınız bilgisayar bir web filtresi kullanıyorsa, *.kastatic.org ve *.kasandbox.org adreslerinin engellerini kaldırmayı unutmayın.

Ana içerik

Klasik Yunan Kültürü

Genel bakış

  • Yunanlar, felsefe, matematik, astronomi ve tıp alanlarına önemli katkılar yapmışlardır.
  • Edebiyat ve tiyatro, Yunan kültürünün önemli bir parçasıydı ve modern tiyatroyu etkilemiştir.
  • Yunanlar gelişmiş heykel sanatlarıyla ve mimarisiyle ünlüydü.
  • Yunan kültürü, Roma İmparatorluğu'nu ve birçok farklı medeniyeti etkiledi ve günümüzde de modern kültürleri etkilemeye devam ediyor.

Felsefe ve bilim

Yunanlar, Mısır, Mezopotamya ve farklı medeniyetlerin keşif ve bilgilerinin üzerine kendilerinkini de ekleyerek gelişmiş bir felsefi ve bilimsel kültür geliştirdiler. Antik Yunan felsefesinin temel özelliklerinden biri de akla ve sorgulamaya önem vermesiydi. Mantığa vurgu yapıyor ve doğal dünyanın tarafsız, akılcı bir şekilde gözlemlemesini destekliyordu.
Yunanlar matematik ve bilime önemli katkılarda bulundular. Temel geometri bilgilerimizi ve matematiksel kanıt kavramını, Pisagor, Öklid ve Arşimet gibi antik Yunan matematikçilerine borçluyuz. İlk astronomi modellerinin bazıları; gezegenlerin hareketini, Dünya'nın eksenini ve Güneş'i Güneş sisteminin ortasına koyan heliosentrik sistemi açıklamaya çalışan Antik Yunanlar tarafından bulundu. Antik Yunanlı Hipokrat da antik dönemin en ünlü fizikçisidir. Hipokrat bir tıp okulu kurdu ve tıpla ilgili birçok tez yazdı. Ayrıca, hastalıklar ve tedavilerle ilgili sistemli ve deneysel araştırması nedeniyle, modern tıbbın babası olarak kabul edilir. Doktorlar için bir tıp standardı olan Hipokrat yemini adını ondan alır.
Yunan felsefi kültürü, Sokrates'in sorgulayıcı tarzını yazılı hâle getiren Platon'un diyaloglarında görülebilir. Platon'un öğrencisi Aristoteles, biyolojiden tiyatroya kadar uzanan farklı konularda yazmıştır.
Yunan felsefeciler mantığa neden bu kadar önem verdi?
Atina Okulu tablosu, Raphael.
Atina Okulu, Raphael. Görsel hakları: Wikimedia

Sanat, edebiyat ve tiyatro

Birbiriyle oldukça bağlantılı olan edebiyat ve tiyatro, antik Yunan toplumunda çok önemliydi. Yunan tiyatrosu, MÖ altıncı yüzyılda dini festivallerde oynanan tragedya oyunlarıyla başladı. Bu oyunlar da Yunan komedya oyunlarına ilham verdi.
Yunan tiyatrosunun bu iki türü oldukça popülerleşti ve oyunlar Akdenize yayılarak Helenistik ve Roma tiyatrolarını etkiledi. Sofokles ve Aristofanes gibi oyun yazarlarının eserleri, modern tiyatronun temelini oluşturdu. Diyaloglar her zaman edebiyatın bir parçasıymış gibi gözükebilir ancak, Eshilos isimli oyun yazarı, karakterlerin diyalog kurması fikrini ortaya atana kadar diyaloglar oldukça nadirdi. Hiciv gibi diğer tiyatro tekniklerinin örnekleriyse Sofokles'in Kral Oedipus adlı eserinde görülebilir.
Tiyatro ve edebiyatın yazılı türlerinin dışında, sözlü gelenekler de özellikle erken dönem Yunan tarihinde oldukça önemliydi. Homeros'un destansı şiirleri İlyada ve Odise, MÖ 670 yılına kadar yazılı hâle getirilmemişti.
Yunan sanatı, özellikle heykel ve mimari alanlarında diğer toplumları oldukça etkiledi. Yunan heykel sanatı, MÖ 800'den 300 yıllarına kadar Mısır ve Yakın Doğu'nun anıt sanatından ilham aldı ve yüzyıllar geçtikçe eşşiz bir Yunan sanatına dönüştü.
Yunan sanatçılar, insan bedenini daha önce görülmemiş bir şekilde tasvir ederek mükemmelliğe ulaştılar ve bu yöntem diğer uygarlıklar tarafından da kullanıldı. Yunan heykeltraşlar, özellikle de insan bedeninin orantı, denge ve kusursuzluğuna odaklandılar. Yaptıkları taş ve bronz heykeller tarihin en tanınmış sanat eserlerinden bazıları hâline geldi.
Eirene (barış) Plutus'u (zenginlik) tutuyor. Kephisodotos'un yaptığı ve bir zamanlar Atina'daki agorada duran bu heykel, Yunan adak heykellerinin Roma kopyasıdır. Yaklaşık MÖ 380.
Eirene (barış) Plutus'u (zenginlik) tutuyor. Kephisodotos'un yaptığı ve bir zamanlar Atina'daki agorada duran bu heykel, Yunan adak heykellerinin Roma kopyasıdır. Yaklaşık MÖ 380. Kaynak: Wikimedia Commons.
Yunan mimarlar, Antik Dünya'nın en iyi ve kendine özgü yapılarına imza attılar. Tapınaklar, tiyatro ve stadyumlar da dahil olmak üzere, bu yapıların bazıları antik dönemden sonra da kasabaların ve şehirlerin başlıca simgeleri oldu.
Ayrıca, Yunanların basitlik, orantı, perspektif ve uyuma verdikleri önem Romalı mimarları da oldukça etkiledi ve Rönesans'tan günümüze kadar Batı dünyasına hakim olan klasik mimari düzenin temelini attı.

Yunan kültürünün mirası

Antik Yunan medeniyeti dil, siyaset, eğitim sistemi, felsefe, bilim ve sanat olmak üzere birçok alanda oldukça etkili oldu. Bölgeye daha sonra hakim olan Roma İmparatorluğu'nu büyük oranda etkiledi. Horace'ın da söylediği gibi, "Tutsak Yunanistan, kendisini ele geçirmiş vahşileri tutsak aldı ve sanatını gösterişsiz Latium'a da aşıladı."
Roma İmparatorluğu'yla birlikte, Yunan kültürü Batı kültürünün temelini oluşturmuş oldu. Bizans İmparatorluğu, Latin aracılığı olmadan Klasik Yunan kültürünü doğrudan benimsedi. Orta Çağ Bizans geleneğinde, klasik Yunan öğreniminin korunmasının Slavlara, sonrasında İslam'ın Altın Çağı'na ve Batı Avrupa Rönesansı'na oldukça etkisi oldu. Klasik Yunan öğrenimi, on sekizinci ve on dokuzuncu yüzyılda Avrupa ve Amerika kıtasındaki Neoklasizm hareketiyle yeniden doğmuş oldu.
Yunan kültüründen etkilenmiş modern sanat, mimari ya da tiyatro eserlerine örnek verebilir misiniz?

Tartışmaya katılmak ister misiniz?

Henüz gönderi yok.
İngilizce biliyor musunuz? Khan Academy'nin İngilizce sitesinde neler olduğunu görmek için buraya tıklayın.