Eğer bu mesajı görüyorsanız, web sitemizde dış kaynakları yükleme sorunu yaşıyoruz demektir.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Ana içerik

Bhakti Hareketi

Bhakti (adanmışlık sevgisi) hareketi Ortaçağ döneminde Hindistan'da ivme kazanmış ve Hinduizm'deki Mokşa/Kurtuluş için bir alternatif yol sunmuştur.

Tartışmaya katılmak ister misiniz?

Henüz gönderi yok.
İngilizce biliyor musunuz? Khan Academy'nin İngilizce sitesinde neler olduğunu görmek için buraya tıklayın.

Video açıklaması

ve diğer videolarda ve dik dönem sona ererken Hindistan'da ki çeşitli imparatorluklar hakkında konuşmuştuk arkadaşlar maurya İmparatorluğu ve onun ünlü hükümdarı aşoke ayı işlenmişlik hatırlarsınız budizmi nasıl kabul ettiğini ve yaygını konuştuk milattan sonraki dönemde Hindistan'ın çoğunu birleştiren ve Hindistan tarihinde Altın Çağ olarak kabul edilen grupta İmparatorluğu hakkında konuştuk grupta İmparatorluğu'nun sona ermesiyle Hindistan parçalanıyor ve bunu hemen hemen Hint ortaçağ dönemi olarak görebilirsiniz bir yılında arkadaşlar birden fazla Hindu Krallığı varken Hindistan işte böyle görünüyordu bu şimdi milattan sonra ikinci bir yıla girerken önemli ölçüde Müslüman etkisi görmeye başlıyoruz bu olarak kuzeybatıda 12 yüzyıl sonu ve 13'üncü Yüzyıl başında Delhi sultanlığının başlangıcını görebilirsiniz ve kuzey Hindistan Müslümanların yönetiminde birleşiyor ve Bu yönetim bir müddet daha hem Delhi sultanlığı hem de Babür İmparatorluğu altında İngilizler gelene dek devam ediyor ve sonra 1947'de Hindistan bağımsız bir ülke haline geliyor çeşitli imparatorluklar ve hükümdarlar açısından bu haritada gösterildiği kadar dönüşüm olsa da aynı zamanda hinduizmin duasında da bir dönüşüm görüyoruz diğer videolarda 3000 yıldan önce oluşturulmuş hopani şartların maneviyat a odaklanmış alt başlığını oluşturan Vedalar hakkında konuşmuştuk hatırlarsınız Bu da iç benlik konusunu vurgulayan en önemli unsurlardan bu olarak kabul edilen iş haupa nişandan bir alıntı benlik kelimesinin İlk harfi büyük ve atman olarak da biliniyor bazen de atman şekilsiz ve İsimsiz nihai gerçeklik olan rahman ile aynı madde olarak görülüyor Evet okuyalım Bilge insan her şeyi Özünde özünü de her şeyin içinde tutar bu yüzden de kimseden nefret etmez kahinler için her şey özü ile birleşmiştir bu birliğe sahip olan birine hangi yanılsama hangi tasa yaklaşabilir ki burada oldukça soyut bir düşünce var ve bazı insanlar bunu tek çiyada monist olarak adlandırıyor lar yani herşey birdir düşüncesi Sizin hem gerçek benliğiniz benim gerçek benliğimle aynı madde anlatabiliyor muyum Yani hem sizin gerçek Bendeniz ben Efendim aynı maddedir ve o da o da aslında nihai gerçeklikle aynı şey ve aynı maddedir bunu demek istiyor fakat Vedalar aynı zamanda ritüellere de odaklanır ve ve dağlarda Tanrılar da vardır Özellikle de hinduların en çok bahsettikleri tanrılardan bazıları Yıldırım Tanrısı ve ve dağlarda Tanrıların Kralı olarak anılan fırtına Tanrısı İndira var mesela ateş tanrısı agni var ag'nin adı İngilizce'de tutuşturmak anlamına gelen ikna et fiili ile aynı kökten gelir bir şu Tanrısı var Ona var burada bir soru akla geliyor Bunu günümüz Hindu tanrılara ibadetlerine nasıl bağlarız bugün hinduların çoğunun kendilerini Şivan'ın ya da diş nun takipçiler olarak gördüklerini söyleyebiliriz her ne kadar ve dağlarda vishnu dansöz edilse de vishnu Ya aslında hiçbir şekilde metinlerin Odak noktası değildir günümüzde Hindu ibadetleri Aslında shiva ve veya vishnu ya ya da onların belirli yönlerine ya da enkarnasyon larına yapılan ibadetlere teslimiyete odaklanmıştır Örneğin Roma'ya dakiri shna Peki Hinduizm nasıl bu şekilde değiştirme dönüştü Arkadaşlar bunun cevabı Bahti hareketi bakti kelimesi teslimiyet adanmışlık bağlılık teslimiyet sevgisi olarak çevrilebilir Bu hareketin yedinci yüzyılda Güney Hindistan'dan çıktığına inanılıyor bazı insanlar bunu o zamana kadar ve dağların Biraz gizemli ritüelleri üzerine odaklanan hinduizmin bir reformu olarak görüyorlar bu görüşe göre bak diye hareketi hinduizme alternatif bir yol bir teslimiyet yolu getirmiştir teslimiyet bağlılık yoluyla Ve Tanrı aracılığıyla kişi moq var yani manevi özgürlüğüne ulaşabilir bazı insanlar bunu bir Reform Hareketi olarak görüyorlar bazıları da onun hep var olduğunu söylüyor Hatta bazı tarihçiler bunun Tanrı kavramına teslimiyet içeren Müslümanlık anlayışına karşı bir tepki olduğunu düşünüyorlar bazı tarihçiler de bunun tamamen tanrı adanma sevgisi üzerine olan sufizm ile birlikte geliştiğini düşünüyorlar var Ancak söylemeye bile gerek yok Hint orta çağı döneminde ilerlerken bak diye hareketi giderek daha da fazla ilmek kazanıyor ve bugün hinduizmi tanımlayan bir hareket haline geliyor şimdi bazı bakti metinlerini nasıl olduğunu görebilmek için günümüzde pek çok in durun en temel metinlerden biri olarak kabul ettiği ba [ __ ] gitardan bir alıntı yapacağız baba Titan Muhtemelen mm yıldan daha önce yazılmış ve son şeklini grupta İmparatorluğu döneminde almıştır ve en temel vakti metinlerinden biri olarak düşünülür her ne kadar bagaj bu kişinin kendini gerçekleştirmesi nihai gerçeklik ve meditasyonun önemi gibi kavramlar üzerine odaklan Sana da sevgi ve teslimiyet yoluyla da kendini gerçekleştirme yolunun olduğunu açıkça belirtir bu kirişle yani vişnunun 8. enkarnasyonu ve savaşa girerken okçu arzuna ile konuşuyor ve ortaçağ Hindistan'ın da gittikçe daha katı bir hale gelen kas yapısını bir miktar reddediyor okuyalım tüm Varlıkları eşit olarak bakıyorum hiçbir benim için birbirinden daha değerli ya da değersiz değil son derece kapsayıcı bir dil kullanmış değil mi Yani bir kişinin sadece bir şey ya da şu ve ibadet etmesi gerektiği söylenmiyor devam edelim Hatta inançla dolu olup diğer tanrılara saygı ve sevgide bulunan adanmışlar da aslında Sadece bana sevgi ve saygıda bulunurlar Burada da ve dağlarda da anlatılan tüm hücrelere tamamen sadık olmak onları uygulamaktan farklı bir anlatı var var Kim bana adanma vs bu akılla Kalp ile bir yaprak bir çiçek bir meyve ya da biraz sunarsa ben bu taktiği Neyi kabul ederim Evet bu alıntıyı okuduktan sonra bak de hareketinin Önemli bir kısmını oluşturan tarihi adanmış ve teslim olmuş bir sevgi kavramı üzerinde oluşan bir şarkı ya da hintçesi ile bajan dinleyelim ya abone ol