Ana içerik
Paleolitik çağda insanlar gitgide daha karmaşıklaşan araçlar geliştirmiş ve taştan ve doğal liflerden nesneler yapmışlardır.