Ana içerik
Homo sapiens, 200.000 ile 300.000 yıl önce hominid (insansı) atalarından gelmiştir ve yaklaşık 50.000 yıl önce dil kullanma kapasitesi geliştirmiştir.