If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Bağlandığınız bilgisayar bir web filtresi kullanıyorsa, *.kastatic.org ve *.kasandbox.org adreslerinin engellerini kaldırmayı unutmayın.

Ana içerik

Sıralı İkilileri (Çiftleri) Koordinat Düzleminde Gösterelim

Bir sıralı ikiliyi (çifti), koordinat düzleminin x (yatay) ekseni ve y (dikey) ekseninde çizelim. Orijinal video Sal Khan ve Monterey Institute for Technology and Education tarafından hazırlanmıştır.

Tartışmaya katılmak ister misiniz?

Henüz gönderi yok.
İngilizce biliyor musunuz? Khan Academy'nin İngilizce sitesinde neler olduğunu görmek için buraya tıklayın.

Video açıklaması

(6,-8) sıralı ikilisini koordinat düzlemine yerleştirelim. Gördüğünüz koordinat düzleminde yatay eksen x ekseni, dikey eksen ise y eksenidir. Herhangi bir sıralı ikilide ilk değer x koordinatını, ikinci değer ise y koordinatını ifade eder. Yani bu sıralı ikilide x koordinatımız 6. Öyleyse x ekseninde pozitif yönde 6’ya kadar sayacağız. Bir-İki-Üç-Dört-Beş-Altı Orijinden, yani sıfıra sıfır noktasından başlayıp sağa doğru saydık. X ekseninde 6 noktasını bulduğumuza göre sıralı ikilinin ilk sayısını bulduk. Y koordinatımız eksi 8, yani dikey doğrultuda 8 birim aşağı ineceğiz. Aşağıya doğru, eksi bir, eksi iki eksi üç, dört eksi beş, eksi altı yedi ve eksi sekiz Sağa doğru 6 birim ve aşağı doğru 8 birim gitmiş olduk. Ve o nokta da şurası, yani (6, eksi 8) noktası. Bunu bulmak için x eşittir 6 ve y eşittir eksi 8 doğrularını çizip kesişimlerini de belirleyebilirsiniz. 6 sağa, 8 aşağı gitme yöntemi kesişim yönteminden daha kolay.