If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Bağlandığınız bilgisayar bir web filtresi kullanıyorsa, *.kastatic.org ve *.kasandbox.org adreslerinin engellerini kaldırmayı unutmayın.

Ana içerik

Açılar ve birimler

Vektör ve açı bölümlerinde, bir şeyin ekranda hareket etmesini sağlamak için, dikkatlice bir nesne-yönelimli yapı oluşturduk, çevredeki kuvvetlerin yönlendirmesiyle konumu, hızı ve ivmeyi belirtmek için vektör kavramını kullandık. Buradan, parçacık sistemleri, direksiyon kuvveti, grup davranışları gibi konulara gidebiliriz. Ancak, bunu yaparsak, ihtiyacımız olan matematiğin önemli bir alanını atlamış oluruz: trigonometri, veya üçgenlerin, özellikle de dik üçgenlerin, matematiği.
Trigonometri bize birçok araç verecektir. Açıları, açısal hızı ve ivmeyi düşünmeye başlayacağız. Trigonometri, düzgün kullanıldığında, bize güzel giriş ve çıkışlı dalga örüntüsü verebilecek sinüs ve kosinüs fonksiyonlarını öğretecektir. Sallanan bir sarkaç veya eğik düzlemde kayan bir kutu gibi, içinde açı olan bir ortamda, daha karmaşık kuvvetleri hesaplamamızı sağlayacaktır.
İşte, bu bölüm biraz ıvır zıvırla doludur. ProcessingJS'de açı temelleriyle başlayacağız ve, sonuçta hepsini kuvvetlere bağlamak üzere, birçok trigonometri konusunun üzerinden geçeceğiz. Ve şimdi bu molayı alarak, bu dersin daha ilerisinde trigonometri gerektiren daha zor örneklerin önünü açacağız.

Açılar

Tamam. Bunları yapmadan önce, ProcessingJS'de açı olmanın anlamını anladığımızdan emin olmalıyız. ProcessingJS deneyiminin varsa, kuşkusuz, nesneleri döndürmek için rotate() fonksiyonunu kullanırken bu sorunla karşılaştınız.
Üzerinden geçmeniz gereken ilk konu, radyan ve derecedir. Muhtemelen en fazla aşina olduğunuz, derece cinsinden açı kavramıdır. Tam bir döndürme, 0 dereceden 360 dereceye gider. 90 derece (dik açı), 360'ın 1/4'üdür, aşağıda iki dik doğru olarak gösterilmiştir.
Açıları derece cinsinde düşünmek, bizim için çok kolaydır. Örneğin, aşağıdaki şemadaki kare, merkezinin etrafında 45 derece döndürülmüştür.
Ancak bazen açıları radyan cinsinden ifade etmek daha iyi olabilir. Açılar için bir ölçü birimi olan radyan, bir çemberin yay uzunluğunun o çemberin yarıçapına oranı olarak tanımlanır. Bir radyan, bu oranın bir eşit olduğu açıdır (birinci şemaya bakın). 180 derece = PI radyan, 360 derece = 2*PI radyan, 90 derece = PI/2 radyan, vb.
Dereceden radyana dönüştürmek için formül:
radyan=2PI(derece/360)
Neyse ki, açılarla ilgili, sin() ve atan() gibi, fonksiyonlar kullandığımızda, ProcessingJS, radyan veya derece, hangi birimi kullanacağımıza karar vermemizi kolaylaştırır. Khan Academy ortamında, ön tanımlı olan derecedir, ama bu, radyana şu şekilde çevirilebilir:
angleMode = "radians";
Ayrıca, ProcessingJS bu iki birim arasında geçiş yapmayı kolaylaştıran fonksiyonlar da sağlar. radians() fonksiyonu değerleri otomatik olarak dereceden radyana çevirecektir, ve PI ve TWO_PI sabitleri bu yaygın kullanılan sayılara (sırasıyla 180 ve 360 dereceye denktir) kolay erişim sağlar. Örneğin, aşağıdaki kod şekilleri 60 derece döndürecektir.
angleMode = "radians";
var angle = radians(60);
rotate(angle);
ProcessingJS'de döndürmenin nasıl uygulandığını bilmiyorsanız, şu dersi deneyebilirsiniz: İşleme - 2D Dönüştürme, ama Processing ile ProcessingJS arasında bazı farklar olduğuna dikkat edin.
PI nedir?
Pi (veya π) matematiksel sabiti, bir çemberin çevresinin (dışındaki uzaklık) çapına (çemberin merkezinden geçen ve bitim noktaları çemberin üstünde olan düz çizgi) oranı olarak tanımlanan bir gerçek sayıdır. Bu yaklaşık 3,14159'a eşittir ve ProcessingJS'de PI yerleşik değişkeniyle erişilebilir.

Bu "Doğal Simülasyonlar" dersi, Daniel Shiffman'ın"Kodun Doğası"'nın bir türevidir ve Creative Commons Yüklemesi-Ticari Olmayan 3,0 Dağıtıma Açık Lisansla kullanılmaktadır.

Tartışmaya katılmak ister misiniz?

Henüz gönderi yok.
İngilizce biliyor musunuz? Khan Academy'nin İngilizce sitesinde neler olduğunu görmek için buraya tıklayın.