Eğer bu mesajı görüyorsanız, web sitemizde dış kaynakları yükleme sorunu yaşıyoruz demektir.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Ana içerik

Sayıları Çeşitli Basamak Değerlerine Göre Gruplayalım

Sal Khan, 4500'ü farklı yollarda yeniden gruplamayı gösteriyor. Orijinal video Sal Khan tarafından hazırlanmıştır.

Tartışmaya katılmak ister misiniz?

İngilizce biliyor musunuz? Khan Academy'nin İngilizce sitesinde neler olduğunu görmek için buraya tıklayın.

Video açıklaması

"4500, 3 tane binlik artı kaç tane yüzlüğe eşittir," diye sormuşlar. Yüzlüğün başına soru işareti koymuşlar, bakın. Sol tarafı bir yazalım. Binlik ve yüzlük cinsinden yazacağım. Binlikleri turuncuyla yazıyorum. 4500 eşittir 4 tane bin, yani 4000 artı 500. "5 tane yüzlük" de diyebilirsiniz. Artı 500. Sol taraf işte buna eşit.) Şimdi gelelim sağ tarafa. 3 tane binliğimiz var. Yani 3000. Şimdi, bu kısma hiç bakmayalım. Sol tarafa eşit olması için sağ tarafa kaç eklememiz lazım, ona bakalım. 3000'le 4000'i karşılaştırdığımızda, burada fazladan bir binlik olduğunu görüyoruz. O halde sağ tarafa bir 1000 ekleyelim. Buraya 1000 daha ekliyoruz. Şimdi sağ tarafta 3000 artı 1000 var. O da buradaki 4000'e eşit. Ama tabii ki 500 daha lazım. O yüzden buraya bir 500 daha ekliyoruz. İki tarafın birbirine eşit olması için, 4000 artı 500'ün 3000 artı 1500'e eşit olması gerek. 3000 artı 1500. İki taraf birbirinin aynısı gibi görünüyor. Sol tarafta 4500 var. Yani bu kısım böyle 4500'e eşit. Yani buradaki sayıya. Sağ taraftaysa 3000 yani buradaki sayı var, ve bir de 1500 var. Bu 1500'ü yüzlük cinsinden ifade etmemiz istenmiş. 1500 demek, 15 tane yüzlük demek. Şimdi her şeyi baştan yazalım. Bu kısmı 4500 olarak yazabiliriz. Şu an ifadeyi, soruyu yazdıkları şekle sokmaya çalışıyorum. Şöyle yazabiliriz: 4500, eşittir 3 tane binlik artı Şimdi, 1500'ü yüzlük cinsinden yazacağız. Bu, 15 tane yüzlük demek. Gerçekten de, 15'le 100'ü çarparsak, 1500 eder. O halde buna 15 tane yüzlük diyebiliriz. Artı, 15 tane yüzlük. Yani bu örnekte, soru işaretinin yerine 15 gelmeliymiş.