Eğer bu mesajı görüyorsanız, web sitemizde dış kaynakları yükleme sorunu yaşıyoruz demektir.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Ana içerik

Oranlar

Oran, iki miktarın karşılaştırılmasıdır.  İki şeyin birbirine oranını (örneğin elmaların portakallara oranı) nasıl bulacağınızı öğrenelim. Orijinal video Sal Khan tarafından hazırlanmıştır.

Tartışmaya katılmak ister misiniz?

İngilizce biliyor musunuz? Khan Academy'nin İngilizce sitesinde neler olduğunu görmek için buraya tıklayın.

Video açıklaması

Burada birkaç elma ve portakalımız var. Şimdi elmaların portakallara olan oranına bakacağız. Elmaların portakallara olan oranı Oran bize iki şeyin arasındaki miktar ilişkisini verir. Bunu belirlememizin birkaç yolu var. Elmaları tek tek sayabiliriz: bir, iki, üç, dört, beş, altı. Altı elmamız var. Yani oran 6'ya... Kaç portakalımız var? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Böylece elmaların portakallara oranı altıya dokuz oluyor. Ayrıca farkı şekillerde de yazabiliriz, mesela 6:9 şeklinde de yazılabilir. Bu, okunuşu değiştirmez. Ama oranı böyle bırakmamıza gerek yok. Belli bir elma sayısına karşılık olarak kaç portakalımız var diye de düşünebiliriz? Böyle düşünürsek, aslında bu sayıları sadeleştirebiliriz. Mesela 6 da 9 da üçe bölünebilir. Kesir sayılarını sadeleştirebildiğimiz gibi, oranı da sadeleştirebiliriz. 6 ve 9'u üçe böldüğümüzde 6 2 olur, 9 da 3. Yani elmaların portakallara oranının 2'ye 3 olduğunu da söyleyebiliriz. Ya da bu şekilde yazmak isterseniz, 2 bölü 3 İkide üç Peki bunun mantığını nasıl açıklayabiliriz? Bu iki grubu da üçe böldük. Üçe bölmeyi, tüm bunları üç gruba ayırmak gibi düşünebiliriz; Yapalım; bir, iki, üç eşit grup. Burada da görüyoruz, her grupta 2 elmaya 3 portakal düşüyor. Yani oranları 2'ye 3 ve her grupta 2 elmaya 3 portakal düşüyor. Ayrıca bunun tam tersini de düşünebiliriz Bu sefer portakalların elmalara oranına bakalım. Yapacağımız şey aslında sayıların yerini değiştirmek. Burada elmalara portakallar demiştik, 6'ya 9 ya da sadeleştirirsek 2'ye 3. Buradaysa portakallara elmalar diyoruz, yani iki kelimenin yerini değiştirdik. Dolayısıyla sayıların da yerini değiştireceğiz. Her 9 portakala 6 elma düşüyor, yani oran 9'a 6 olacak Üçe bölerek sadeleştirmek isterseniz, her 3 portakala 2 elma düşecek. Bu aslında yukarıda yazdığımın aynısı. Ama yukarıda elmalara portakallar demiştik, 6 ya 9 yani 6 elmaya 9 portakal düşüyordu. Şimdiyse portakallara elmalar dediğimiz 9 bölü 6 olacak, yani 9 portakala 6 elma düşüyor. Ya da sadeleştirip her 3 portakal için 2 elmamız olduğunu söyleyebiliriz. Peki buradan çıkaracağımız sonuç ne çocuklar ? Bol bol meyve yemek lazım!