If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Bağlandığınız bilgisayar bir web filtresi kullanıyorsa, *.kastatic.org ve *.kasandbox.org adreslerinin engellerini kaldırmayı unutmayın.

Ana içerik

Kutu grafiği - tekrar

Kutu bıyık grafiği nedir?

Kutu bıyık grafiği—kutu grafiği olarak da adlandırılır—bir veri kümesinin beş sayılı özetini gösterir. Beş sayılı özet minimum, birinci çeyrek, medyan, üçüncü çeyrek ve maksimum değerlerini verir.
Bir kutu grafiğinde, birinci çeyrekten üçüncü çeyreğe bir kutu çizeriz. Medyanda, kutudan düşey bir çizgi geçer. Bıyıklar her çeyrekten minimum veya maksimuma uzanır.

Örnek: Beş sayılı özeti bulalım

10 pirinç kutusundan oluşan bir örneklemin gram cinsinden ağırlıkları aşağıda verilmiştir:
25, 28, 29, 29, 30, 34, 35, 35, 37, 38
Verinin bir kutu grafiğini oluşturun.
1: Adım: Veriyi küçükten büyüğe doğru sıralayın.
Verimiz zaten sıralanmış durumdadır.
25, 28, 29, 29, 30, 34, 35, 35, 37, 38
2. Adım: Medyanı bulun.
Medyan ortada yer alan iki sayının ortalamasıdır:
25, 28, 29, 29, 30, 34, 35, 35, 37, 38
30+342=32
Medyan 32'dir.
3. Adım: Çeyrekleri bulun.
Birinci çeyrek, medyanın solunda yer alan veri noktalarının medyanıdır.
25, 28, 29, 29, 30
ÇD1=29
Üçüncü çeyrek, medyanın sağında yer alan veri noktalarının medyanıdır.
34, 35, 35, 37, 38
ÇD3=35
4. Adım: Minimum ve maksimumu bularak beş sayılı özeti tamamlayın.
Minimum, değeri en küçük olan nokta yani 25'tir.
Maksimum, değeri en büyük olan nokta yani 38'dir.
Beş sayılı özet 25, 29, 32, 35, 38'dir.

Örnek (devam): Bir kutu grafiği oluşturalım

Yukarıdaki veri kümesi için bir kutu grafiği oluşturalım.
1. Adım: Beş sayılı özete uyan bir ekseni ölçeklendirin ve etiketlendirin.
2. Adım: ÇD1'den ÇD3'e, medyandan geçen düşey bir doğruyla bir kutu çizin.
Ç1=29, medyan 32 ve Ç3=35 olduğunu hatırlayın.
3. Adım: ÇD1'den minimuma ve ÇD3'ten maksimuma uzanan birer bıyık çizin.
Minimumun 25 ve maksimumun da 38 olduğunu hatırlayın.
Grafiğin son halinde etiket kullanmamıza gerek olmayacak.
Kutu-bıyık grafikleri ile ilgili daha fazla şey öğrenmek isterseniz bu videoyu izleyebilirsiniz.
Kutu grafikleri oluşturma konusunda daha fazla alıştırma yapmak isterseniz bu alıştırmayı yapmayı deneyebilirsiniz.

Çeyrekleri yorumlayalım

Beş sayılı özet, veriyi her biri, o kümedeki verinin yaklaşık %25'ini kapsayan bölümlere böler.

Örnek: Çeyrekleri yorumlayalım

Pirinç kutularının yaklaşık yüzde kaçı 29 gramdan daha ağırdır?
Ç1=29 olduğundan, verinin yaklaşık %25'i 29'dan düşük, yaklaşık %75'i de 29'undan büyük bir değere sahiptir.
Pirinç kutularının yaklaşık %75'i 29 gramdan daha ağırdır.
Çeyrekleri yorumlamakla ilgili daha fazla şey öğrenmek isterseniz? bu videoyu izleyebilirsiniz.
Buna benzer başka problemlerle daha fazla alıştırma yapmak isterseniz bu alıştırmayı yapmayı deneyebilirsiniz.

Tartışmaya katılmak ister misiniz?

Henüz gönderi yok.
İngilizce biliyor musunuz? Khan Academy'nin İngilizce sitesinde neler olduğunu görmek için buraya tıklayın.