If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Bağlandığınız bilgisayar bir web filtresi kullanıyorsa, *.kastatic.org ve *.kasandbox.org adreslerinin engellerini kaldırmayı unutmayın.

Ana içerik

Kutu grafiği - tekrar

Kutu bıyık grafiği nedir?

Kutu bıyık grafiği—kutu grafiği olarak da adlandırılır—bir veri setinin beş sayılı özetini gösterir. Beş sayılı özet minimum, birinci çeyrek, medyan, üçüncü çeyrek ve maksimumdur.
Bir kutu grafiğinde, birinci çeyrekten üçüncü çeyreğe bir kutu çizeriz. Medyanda, kutudan düşey bir çizgi geçer. Bıyıklar her çeyrekten minimum veya maksimuma gider.

Örnek: Beş sayılı özeti bulma

10 pirinç kutusundan oluşan bir örneklemin ağırlıkları (gram cinsinden) bunlardır:
25, 28, 29, 29, 30, 34, 35, 35, 37, 38
Verinin bir kutu grafiğini yapın.
Adım 1: Veriyi en küçükten en büyüğe sıralayın.
Verimiz zaten sıralanmış durumdadır.
25, 28, 29, 29, 30, 34, 35, 35, 37, 38
Adım 2: Medyanı bulun.
Medyan ortadaki iki sayının ortalamasıdır:
25, 28, 29, 29, 30, 34, 35, 35, 37, 38
start fraction, 30, plus, 34, divided by, 2, end fraction, equals, 32
Medyan 32'dir.
Adım 3: Çeyrek düzlemleri bulun.
Birinci çeyrek, medyanın solundaki veri noktalarının medyanıdır.
25, 28, 29, 29, 30
Ç, D, start subscript, 1, end subscript, equals, 29
Üçüncü çeyrek, medyanın sağındaki veri noktalarının medyanıdır.
34, 35, 35, 37, 38
Ç, D, start subscript, 3, end subscript, equals, 35
Adım 4: Minimum ve maksimumu bularak beş sayılı özeti tamamlayın.
Minimum en küçük nokta yani 25'tir.
Maksimum en büyük nokta yani 38'dir.
Beş sayılı özet 25, 29, 32, 35, 38'dir.

Örnek (devam): Kutu grafiği yapma

Yukarıdaki veri seti için bir kutu grafiği yapalım.
Adım 1: Beş sayılı özete uyan bir ekseni ölçeklendirin ve etiketlendirin.
Adım 2: Ç, D, start subscript, 1, end subscript'den Ç, D, start subscript, 3, end subscript'e, medyandan geçen düşey bir doğruyla bir kutu çizin.
Ç, start subscript, 1, end subscript, equals, 29, medyan 32 ve Ç, start subscript, 3, end subscript, equals, 35 olduğunu hatırlayın.
Adım 3: Ç, D, start subscript, 1, end subscript'den minimuma ve Ç, D, start subscript, 3, end subscript'ten maksimuma bir bıyık çizin.
Minimumun 25 ve maksimumun 38 olduğunu hatırlayın.
Nihai çarpımda etikete ihtiyacımız yoktur:
Kutu-bıyık şemaları yapmaya ilişkin daha fazla şey öğrenmek ister misiniz? Bu videoyu izleyin.
Kutu grafikleri yapma konusunda daha fazla alıştırma yapmak ister misiniz? Bu alıştırmayı yapın.

Dörtte birlikleri yorumlama

Beş sayılı özet, veriyi her birisi o setteki verinin yaklaşık percent, 25'ini kapsayan bölümlere böler.

Örnek: Dörtte birlikleri yorumlamak

Pirinç kutularının yaklaşık yüzde kaçı 29 gramdan daha ağırdı?
Ç, start subscript, 1, end subscript, equals, 29 olduğundan, verinin yaklaşık percent, 25'i 29'dan düşüktür ve yaklaşık percent, 75'i 29'un üstündedir.
Pirinç kutularının yaklaşık percent, 75'i 29 gramdan daha ağırdı.
Çeyrek düzlemleri yorumlamaya ilişkin daha fazla şey öğrenmek ister misiniz? Bu videoyu izleyin.
Buna benzer başka problemlerle daha fazla alıştırma yapmak ister misiniz? Bu alıştırmayı yapın.

Tartışmaya katılmak ister misiniz?

Henüz gönderi yok.
İngilizce biliyor musunuz? Khan Academy'nin İngilizce sitesinde neler olduğunu görmek için buraya tıklayın.