Bir mutlak değer fonksiyonunun genel formu f(x)=a|x-h|+k'dir. Bu formu kullanarak grafikler çizebiliriz. Bu makalede, mutlak değer fonksiyonlarının grafiklerinin çizilmesi gözden geçirilmektedir.
Bir mutlak değer denkleminden genel form:
f(x)=axh+kf(x)=\goldD{a}|x-\blueD{h}|+\blueD{k}
a\goldD{a} değişkeni bize grafiğin düşey olarak ne kadar gerildiğini ve grafiğin yukarı mı yoksa aşağı doğru mu açıldığını söyler. h\blueD h ve k\blueD k değişkenleri bize grafiğin yatay ve düşey olarak ne kadar kaydığını söyler.
Bazı örnekler:

Örnek problem 1

Bizden, bunun grafiğini çizmemiz istenmiştir:
f(x)=x1+5f(x)=|x-1|+5
Önce, genel formla karşılaştıralım:
f(x)=axh+kf(x)=\goldD{a}|x-\blueD{h}|+\blueD{k}
a\goldD a'nın değeri 11'dir, dolayısıyla grafik 11 eğimiyle yukarı doğru açılır (tepe noktasının sağına).
h\blueD h'nin değeri 11'dir vek\blueD k'nin değeri 55'tir, dolayısıyla grafiğin tepe noktası başlangıç noktasından 11 sağa ve 55 yukarı kaymıştır.
y=f(x)y=f(x) grafiği şöyledir:

Örnek problem 2

Bizden, bunun grafiğini çizmemiz istenmiştir:
f(x)=2x+4f(x)=-2|x|+4
Önce, genel formla karşılaştıralım:
f(x)=axh+kf(x)=\goldD{a}|x-\blueD{h}|+\blueD{k}
a\goldD a'nın değeri 2-2'dir, dolayısıyla grafik 2-2 eğimiyle aşağı doğru açılır (tepe noktasının sağına).
h\blueD h'nin değeri 00'dır ve k\blueD k'nin değeri 44'tür, dolayısıyla grafiğin tepe noktası başlangıç noktasından 44 yukarı kaymıştır.
y=f(x)y=f(x) grafiği şöyledir:
Mutlak değer grafiklerine ilişkin daha fazla şey öğrenmek ister misiniz? Bu videoyu izleyin.
Daha fazla alıştırma yapmak ister misiniz? Bu alıştırmayı yapın.
Yükleniyor