Ana içerik

Cebirin temelleri

Alıştırma
Eşdeğer İfadeler 7 sorudan 5 tanesini doğru yaparak seviyenizi artırın!

Bu ünite hakkında

Bu konu, cebirin temel fikirleri ve araçlarına genel bir bakış sunmaktadır.