Ana içerik

Üstel büyüme & küçülme

Bu ünite hakkında

f(x)=a*r^x formundaki temel üstel fonksiyonları oluşturma, analiz etme, grafiğini çizme ve yorumlamayı öğrenin.