Ana içerik

Polinomlar

Bu ünite hakkında

Polinom ifadelerin nasıl toplandığını, çıkarıldığını ve çarpıldığını öğrenin. Örneğin, (2x+3)(x-1)'i 2x^2+x-3 şeklinde yazın.