Ana içerik

İkinci Dereceden İfadeleri Çarpanlarına Ayırma: Tam Kare

"Tamkare" formundaki ikinci dereceden ifadeleri çarpanlara ayırmayı öğrenin. Örneğin, x²+6x+9'u (x+3)² olarak yazın.