Karekök alarak ikinci dereceden denklemler çözme: strateji

Sorun

Serdar ikinci dereceden bir denklemi çözdü. Yaptıkları aşağıda gösterilmiştir, burada Adım 3 eksiktir.
Serdar Adım 3'ün sonucu olarak ne yazabilirdi?
1 cevap seçin:
1 cevap seçin:
4 problem yapın