Ana içerik
Örneğin x²+6x=-2'yi, önce (x+3)²=7 şeklinde yazarak ve sonra karekök alarak çözün.
Sıralama ölçütü: