Ana içerik

İkinci Dereceden İfadeler

Bu bölümdeki konular:
Bu derste video veya makale yok.
Alıştırma
Parabollere Giriş7 sorudan 5 tanesini doğru yaparak seviyenizi artırın!
Bu bölümdeki konular:
Bu derste video veya makale yok.
Alıştırma
Sıfır çarpım özelliği4 sorudan 3 tanesini doğru yaparak seviyenizi artırın!
Bu bölümdeki konular:
İkinci Dereceden Denklemleri Karekök Alarak Çözme İkinci Dereceden Denklemleri Karekök Alarak Çözme İkinci Dereceden Denklemleri Karekök Alarak Çözme Örnekleri İkinci Dereceden Denklemleri Karekök Alarak Çözme Yöntemleri İkinci Dereceden Denklemleri Karekök Alarak Çözme Yöntemleri Örneği Basit ikinci dereceden ifadeleri çözme - tekrar
Alıştırma
Karekök alarak ikinci dereceden denklem çözmeye giriş7 sorudan 5 tanesini doğru yaparak seviyenizi artırın!
Karekök alarak ikinci dereceden denklem çözme7 sorudan 5 tanesini doğru yaparak seviyenizi artırın!
Karekök alarak ikinci dereceden denklemler çözme: strateji4 sorudan 3 tanesini doğru yaparak seviyenizi artırın!
Bu bölümdeki konular:
Tepe Noktası Bilinen Parabolün Grafiğini Çizme
Bu bölümdeki konular:
İkinci Dereceden Denklemleri Çarpanlarına Ayırarak Çözme İkinci Dereceden Denklemleri Çarpanlarına Ayırarak Çözme Baş Katsayısı 1 Olmayan İkinci Dereceden Denklemleri Çarpanlarına Ayırarak Çözme İkinci Dereceden Denklemleri Yerine Koyma Yöntemiyle Çözme İkinci Dereceden Denklem Problemi: Üçgenin Boyutları İkinci Dereceden Denklem Problemi: Kutunun Boyutları İkinci dereceden denklemleri çarpanlarına ayırarak çözme - tekrar
Alıştırma
İkinci dereceden denklemleri çarpanlara ayırma (giriş)4 sorudan 3 tanesini doğru yaparak seviyenizi artırın!
İkinci dereceden denklemleri çarpanlarına ayırma4 sorudan 3 tanesini doğru yaparak seviyenizi artırın!
Çarpanlarına ayırmayla denklem çözme (ileri düzey)7 sorudan 5 tanesini doğru yaparak seviyenizi artırın!
Bu bölümdeki konular:
İkinci Dereceden Denklemleri Tamkareye Tamamlama Yöntemiyle Çözme İkinci dereceden denklemleri tamkareye tamamlayarak çözmeİkinci Dereceden Denklemleri Tamkare Olarak Yazma İkinci Dereceden İfadeleri Tamkare Olarak Yazma İkinci Dereceden Denklemleri Tamkareye Tamamlayarak Çözme Baş Katsayısı 1 Olmayan İkinci Dereceden Denklemleri Tamkareye Tamamlayarak Çözme Çözümü Olmayan İkinci Dereceden Denklemleri Tamkareye Tamamlayarak Çözme Tamkareye Tamamlama Tekrar
Alıştırma
Tamkareye tamamlama (giriş)4 sorudan 3 tanesini doğru yaparak seviyenizi artırın!
Tamkareye tamamlama (orta düzey)4 sorudan 3 tanesini doğru yaparak seviyenizi artırın!
İkinci Dereceden Denklemleri Tamkareye Tamamlama Yöntemiyle Çözme 4 sorudan 3 tanesini doğru yaparak seviyenizi artırın!
Bu bölümdeki konular:
İkinci Dereceden Denklemleri Delta Formülünü Kullanarak Çözme İkinci dereceden denklem formülünü anlamaDelta Formülünü Kullanma Delta Formülünü Kullanarak İfadeyi Yeniden Düzenleme Delta Formülünü Kullanarak İfadeyi Yeniden Düzenleme Örneği Delta Formülünü Negatif Katsayılarla Kullanma Delta Formülünü Kullanarak Çözüm Sayısını Bulma Delta Formülünün İspatı İkinci dereceden denklem formülü - tekrarDiskriminant - tekrarİkinci dereceden denklem formülünün ispatı - tekrar
Alıştırma
İkinci dereceden denklem formülü4 sorudan 3 tanesini doğru yaparak seviyenizi artırın!
İkinci dereceden denklemlerin çözüm sayısı4 sorudan 3 tanesini doğru yaparak seviyenizi artırın!
Bu bölümdeki konular:
Parabolün Tepe Noktasını Bulma Örneği Köklerini ve Tepe Noktasını Kullanarak Parabolün Grafiğini Çizme İkinci Dereceden Denklem Problemi: Fırlatılan Cisim
Bu bölümdeki konular:
İkinci dereceden fonksiyonların formları ve özellikleriParabolün Tepe Noktası ve Simetri Ekseni İkinci Dereceden Fonksiyonların Özelliklerini Bulma İkinci Dereceden Fonksiyonların Özelliklerini Karşılaştırma İkinci Dereceden Fonksiyonların Maksimum Noktalarını Karşılaştırma İkinci dereceden ifadelerin grafiğini çizme - tekrar
Alıştırma
Isınma: İkinci dereceden fonksiyonların özellikleri3 sorudan 3 tanesini doğru yaparak seviyenizi artırın!
İkinci dereceden fonksiyonları karşılaştırın4 sorudan 3 tanesini doğru yaparak seviyenizi artırın!
Bu bölümdeki konular:
Parabolleri Öteleme ve Ölçekleme Parabollerde ÖtelemeParabollerde ölçekleme & yansıma
Alıştırma
Parabollerde öteleme7 sorudan 5 tanesini doğru yaparak seviyenizi artırın!

Bu ünite hakkında

İkinci dereceden denklemleri çözmeyi, ikinci dereceden fonksiyonları incelemeyi ve grafiğini çizmeyi öğrenin.