Rasyonel Üs ve Köklü İfadeler

Alıştırma

Karekökler7 sorudan 5 tanesini doğru yaparak seviyenizi arttırın!
Küpkökler 7 sorudan 5 tanesini doğru yaparak seviyenizi arttırın!
Ondalık sayıların ve kesirlerin kökleri4 sorudan 3 tanesini doğru yaparak seviyenizi arttırın!
4. ve 5. kökler3 sorudan 3 tanesini doğru yaparak seviyenizi arttırın!

Bu ünite hakkında

x^(2/3) gibi rasyonel üslü ifadeler, √(2t^5) gibi köklü ifadeler ve bu iki tür gösterim arasındaki ilişkiyi öğrenin. Böyle ifadelerin değerini bulmayı ve sadeleştirmeyi öğrenin.