Ana içerik
Yeni bir fonksiyon yaratmak için iki fonksiyonu toplayabileceğimiz, çıkarabileceğimiz, çarpabileceğimiz veya bölebileceğimiz fikriyle tanışın.