Ters trigonometrik fonksiyonların türevinin alınması konusunun bir daha gözden geçirilmesi

Ters trigonometrik fonksiyonların türevlerini bir daha gözden geçirin: arksin(x), arkkos(x) ve arktan(x).

Ters trigonometrik fonksiyonların türevleri nelerdir?

ddxarcsin(x)=11x2\dfrac{d}{dx}\arcsin(x)=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}
ddxarccos(x)=11x2\dfrac{d}{dx}\arccos(x)=-\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}
ddxarctan(x)=11+x2\dfrac{d}{dx}\arctan(x)=\dfrac{1}{1+x^2}
Bu türevlere ilişkin daha fazla şey öğrenmek ister misiniz? Ters sinüse ilişkin bu videoyu, ters kosinüse ilişkin bu videoyu ve ters tanjanta ilişkin bu videoyu izleyin.