If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Bağlandığınız bilgisayar bir web filtresi kullanıyorsa, *.kastatic.org ve *.kasandbox.org adreslerinin engellerini kaldırmayı unutmayın.

Ana içerik

Normal Dağılım: Bir Noktanın Üzerindeki veya Altındaki Alan

Şuna ihtiyaç duyabilirsiniz: Hesap makinesi,Z tablosu

Sorun

Sihirli değnek fiyatlarının kümesi, ortalaması 50 lira, standart sapması ise 4 lira olan normal bir dağılıma sahiptir. Karadikenden yapılmış bir değneğin fiyatı 45,20 liradır.
Fiyatı karadikenden yapılmış bir değneğin fiyatından daha düşük olan değneklerin oranı nedir?
Cevabınızı ondalık işaretinden sonra dört basamak olacak şekilde yuvarlayabilirsiniz.
  • Cevabınız şöyle olmalı
  • bir tam sayı, 6 gibi
  • basit kesir, 3/5 gibi
  • birleşik kesir, 7/4 gibi
  • 1 3/4 gibi bir tam sayılı kesir
  • 0,75 gibi bir tam ondalık sayı
  • pi'nin katı, 12gibi pi veya 2/3 pi