Eğer bu mesajı görüyorsanız, web sitemizde dış kaynakları yükleme sorunu yaşıyoruz demektir.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Ana içerik

Örneklem Ortalamalarıyla Olasılık Hesaplaması

Şuna ihtiyaç duyabilirsiniz: Hesap makinesi,Z tablosu

Sorun

Ev sineklerinin yaşam süreleri oldukça kısadır. Belirli bir sinek türünün erkek bireylerinin yaşam süreleri, ortalaması 26 gün ve standart sapması da 12 gün olan kuvvetli derecede sağa çarpık bir dağılıma sahiptir. Bir biyolog bu erkek sineklerin 9 tanesinden oluşan bir örneklem alıyor ve örneklem yaşam süresinin ortalamasını hesaplıyor.
Örneklemdeki 9 ev sineğinin ortalama yaşam süresi olan x¯'in 24 günden küçük olmasının olasılığı nedir?
1 cevap seçin: