Mutlak değerin nasıl sıfırdan uzaklık olarak düşünüleceğini öğrenin ve mutlak değeri bulma alıştırmaları yapın.
Bir sayının mutlak değeri, bu sayıdan 00'a olan uzaklıktır.
Örneğin, 44'ün mutlak değeri 4\blueD4'tür:
Bu oldukça bariz gözüküyor. 00'dan 44'e uzaklık tabii ki 4\blueD4'tür. Mutlak değerin ilginç hale geldiği yer, negatif sayılardır.
Örneğin, 4-4'ün mutlak değeri de 4\blueD4'tür:

Alıştırma yapalım!

Problem 1A
33'ün mutlak değeri nedir?
 • Cevabınız şöyle olmalı
 • bir tam sayı, 66 gibi
 • basit kesir, 3/53/5 gibi
 • birleşik kesir, 7/47/4 gibi
 • 1 3/41\ 3/4 gibi bir tam sayılı kesir
 • ondalık sayı, 0,750,75 gibi
 • pi'nin katı, 12gibi pi12 gibi \ \text{pi} veya 2/3 pi2/3\ \text{pi}

Mutlak değer işareti

Mutlak değer işareti, sayının iki tarafında bulunan | çizgisidir.
Örneğin, aşağıdakini yazmak yerine,
"6-6'nın mutlak değeri"
sadece bunu yazabiliriz:
6|-6|.

Alıştırma yapalım!

Problem 2A
7|7| nedir?
 • Cevabınız şöyle olmalı
 • bir tam sayı, 66 gibi
 • basit kesir, 3/53/5 gibi
 • birleşik kesir, 7/47/4 gibi
 • 1 3/41\ 3/4 gibi bir tam sayılı kesir
 • ondalık sayı, 0,750,75 gibi
 • pi'nin katı, 12gibi pi12 gibi \ \text{pi} veya 2/3 pi2/3\ \text{pi}

Etiketler
Yükleniyor