Negatif sayıları çıkarmaya ilişkin temel bilgileri bir daha gözden geçirin ve bazı alıştırma problemlerini deneyin.

Negatif sayılarla çıkarma işlemi

Negatif bir sayıyı çıkarmak, o sayının tersini toplamakla aynıdır.
İki örneğe bakalım:
57=5+(7)-5\goldD{-7} = -5\goldD{+(-7)}
10(3)=10+310\goldD{-(-3)}=10\goldD{+3}
Not: Her iki örnekte de, çıkarmayı toplama olarak değiştirdik ve ikinci sayının işaretini ters işarete çevirdik.
Bunun neden işe yaradığını bilmek ister misiniz? Bu videoyu izleyin.
Bir toplama problemimiz olduğunda, çözebiliriz.

Örnek 1: negatif - negatif

5(6)-5-(-6) çıkarma işlemini yapalım.
Adım 1: Bir toplama problemi olarak tekrar yazın
5(6)=5+6-5\goldD{-(-6)}=-5\goldD{+6}
Adım 2: Toplama problemindeki ilk sayıdan başlayın, bu durumda 5-5:
Adım 3: 66 basamak sağa gidin. 66 sağa gidiyoruz, çünkü pozitif 66 eklemek sayımızı 66 yükseltir.
5+6-5+6 bizi sayı doğrusunda 11'e götürür.
5(6)=1-5-(-6)=1

Örnek 2: negatif - pozitif

47-4-7 çıkarma işlemini yapalım.
Adım 1: Bir toplama problemi olarak tekrar yazın
47=4+(7)-4\goldD{-7}=-4\goldD{+(-7)}
Adım 2: Toplama problemindeki ilk sayıdan başlayın, bu durumda 4-4:
Adım 3: 77 basamak daha sola gidin. 77 sola gidiyoruz, çünkü negatif 77 eklemek sayımızı 77 azaltır.
4+(7)-4+(-7) bizi sayı doğrusunda 11-11'e götürür.
47=11-4-7=-11
Negatif sayıları çıkarmaya ilişkin daha fazla şey öğrenmek ister misiniz? Bu videoyu izleyin.

Alıştırma

Negatif sayıları çıkarmaya ilişkin başka problemleri denemek ister misiniz? Bu alıştırmayı yapın.