Çemberdeki açılara ilişkin sözlü problemler

Açıları bir çemberin parçaları olarak düşünmeyi içeren sözlü problemlerle alıştırma yapın.

Problem 1: Tırtıl

Problem 2: Fırın

Problem 3: Yönler

Problem 4: Pizza

Zor problem: Saat