Koordinat Düzlemi

Bu ünite hakkında

Bir şeyin nerede olduğunu tanımlamak için, koordinat kullanırız. Geometride, koordinatlar, "koordinat düzlemi" olarak adlandırılan bir ağda noktaların nerede olduğunu belirtir.