Yansımalara ilişkin temel bilgileri gözden geçirin ve sonra bazı yansımaları gerçekleştirin.

Yansıma nedir?

Yansıma, bir şekildeki her noktayı alan ve bir doğruya göre yansıtan bir dönüşüm türüdür.
Bu yansıma triangle, A, B, C'ni sarı renkli yansıma doğrusundan mavi üçgenin üstüne taşır.
Sonuç, görüntü olarak adlandırılan yeni bir şekildir. Görüntü, orijinal şekille eştir.
Farklı dönüşüm türlerine ilişkin daha fazla şey öğrenmek ister misiniz? Bu videoyu izleyin.

Yansımaları gerçekleştirme

Yansıma doğrusu genelde y, equals, m, x, plus, b formunda verilir.
y, equals, m, x, plus, b formundaki bir denklemde:
b = y kesme noktası
m = doğrunun eğimi
Örnekler:
y, equals, x: y kesme noktası 0'dır ve eğim 1'dir
y, equals, minus, 2: y kesme noktası minus, 2'dir ve eğim 0'dır. Bu, yatay bir doğrudur.
x, equals, 1: y kesme noktası yoktur ve eğim tanımsızdır. Bu düşey bir doğrudur.
Başlangıçtaki şekildeki her nokta, görüntüde buna denk gelen noktayla, yansıma doğrusundan eşit düşey uzaklığa sahiptir.
Örnek:
start overline, P, Q, end overline'yu y, equals, x doğrusundan yansıtın.
Önce, y, equals, x yansıma doğrusunu bulmalıyız. Eğim 1'dir ve y kesme noktası 0'dır.
start overline, P, Q, end overline'nı oluşturan noktalar y, equals, x doğrusundan yansıtıldığında, doğruya dik yönde hareket ederler ve doğrunun diğer yönünde, doğrudan aynı uzaklıkta olurlar.
y, equals, x doğrusu etrafında bir yansıtmada, her left parenthesis, a, comma, b, right parenthesis noktasının bir left parenthesis, b, comma, a, right parenthesis görüntü noktasına yansıtıldığına dikkat edin.
y, equals, x doğrusundan yansıtmak, start overline, P, Q, end overline'nı aşağıdaki mavi çizgiyle eşleştirir.
Yansıtmaları gerçekleştirmeye ilişkin daha fazla şey öğrenmek ister misiniz? Bu videoyu izleyin.

Alıştırma

Problem 1
''Yansıtma'' aracını kullanarak, start overline, M, N, end overline'nın y, equals, minus, x, plus, 1 doğrusundan yansımasının görüntüsünü bulun.

Buna benzer başka problemlerle daha fazla alıştırma yapmak ister misiniz? Bu alıştırmayı yapın.