Temel Geometrik Şekiller

Bu ünite hakkında

Şekilleri sınıflandırın ve şekillerin özellikleriyle ilgili bildiklerimize dayanarak problemler çözün.