Üçgenleri kenar uzunluklarına ve açılarına göre sınıflandırmanın yollarını bir daha gözden geçirin.  Üçgenleri sınıflandırma alıştırmaları yapın.

Üçgenleri açılarına göre sınıflandırma

Dar açılı üçgenler

Bir dar açılı\blueD{\text{dar açılı}} üçgende her birisi 90’den az olan\blueD{\text{her birisi } 90^\circ\text{'den az olan}} 3 açı\blueD{\text{3 açı}} vardır. Aşağıda dar açılı çgenu¨\blueD{\text{dar açılı üçgen}} örnekleri bulunmaktadır.

Dik üçgenler

Bir dik\purpleD{\text{dik}} üçgende açısı 90\purpleD{\text{açısı } 90^\circ} olan 1 açı ve 22 dar açı vardır. Aşağıda dik çgenu¨\purpleD{\text{dik üçgen}} örnekleri verilmiştir.

Geniş açılı üçgenler

Bir geniş açılı\greenD{\text{geniş açılı}} üçgende o¨lçsu¨u¨\greenD{\text{ölçüsü}} 90’den fazla olan bir açı\greenD{ 90^\circ\text{'den fazla olan bir açı}} ve 22 dar açı vardır. Aşağıda geniş açılı çgenu¨\greenD{\text{geniş açılı üçgen}} örnekleri bulunmaktadır.
Üçgenleri sınıflandırmaya ilişkin daha fazla şey öğrenmek ister misiniz? Bu videoyu izleyin.
Buna benzer başka problemleri denemek ister misiniz? Bu alıştırmaya göz atın.

Üçgenleri açılarına göre sınıflandırma

Eşkenar üçgenler

Bir eşkenar\blueD{\text{eşkenar}} üçgende birbirine eşit ç kenaru¨\blueD{\text{birbirine eşit üç kenar}} vardır. Aşağıda eşkenar\blueD{\text{eşkenar}} üçgen örnekleri bulunmaktadır.

İkizkenar üçgenler

Bir ikizkenar\purpleD{\text{ikizkenar}} üçgende birbirine eşit\purpleD{\text{birbirine eşit}} en az iki kenar\purpleD{\underline{\text{en az iki kenar}}} bulunur. Aşağıda ikizkenar\purpleD{\text{ikizkenar}} üçgen örnekleri bulunmaktadır.

Çeşitkenar üçgenler

Bir çeşitkenar\greenD{\text{çeşitkenar}} üçgende birbirine eşit kenar yoktur\greenD{\text{birbirine eşit kenar yoktur}}. Aşağıda çeşitkenar\greenD{\text{çeşitkenar}} üçgen örnekleri bulunmaktadır.
Buna benzer başka problemleri denemek ister misiniz? Bu alıştırmaya göz atın.