Dikdörtgenler, eşkenar dörtgenler ve kareler dahil olmak üzere dörtgenleri sınıflandırın.

Dörtgenler

Dörtgen, dört kenarı olan bir çokgendir.

Birkaç örneğe bakalım

Burada birkaç dörtgen örneği görebilirsiniz:

Kendiniz deneyin

Aşağıdaki şekillerden hangileri dörtgendir?
Geçerli tüm cevapları seçin:
Geçerli tüm cevapları seçin:

Aşağıdaki şekiller dörtgendir çünkü bunlar dört kenarı olan çokgenlerdir. Unutmayın: Çokgenler kapalı şekiller olmalıdır.

Dörtgenlerin özel türleri

Bazı dörtgenlerin dikdörtgen, eşkenar dörtgen ve kare gibi özel isimleri vardır. Hadi bunları öğrenelim!

Dikdörtgenler

Bir şekli dikdörtgen yapan şey nedir?
  • Dört dik açı vardır.
  • Dört kenar vardır, çünkü bu bir dörtgendir.

Birkaç örneğe bakalım

Burada birkaç dikdörtgen örneği görebilirsiniz:

Kendiniz deneyin

Aşağıdaki şekillerden hangileri dikdörtgendir?
Geçerli tüm cevapları seçin:
Geçerli tüm cevapları seçin:

Aşağıdaki şekiller dikdörtgendir çünkü bunlar dört dik açısı olan dörtgenlerdir. Unutmayın: Dörtgenlerin dört kenarı olmalıdır.*

Zor problem

Hadi bir şekle daha bakalım:
Bu şekil bir dörtgen midir?
1 cevap seçin:
1 cevap seçin:

Şeklin dört dik açısı mı var?
1 cevap seçin:
1 cevap seçin:

Peki bu şekil bir dikdörtgen midir?
1 cevap seçin:
1 cevap seçin:

Bu doğru!
Dikdörtgen, dört dik açısı olan bir dörtgendir.
Kareler dörtgenlerdir. Karelerin dört dik açısı vardır.
Buna göre, kareler dikdörtgendir!

Eşkenar dörtgenler

Bir şekli eşkenar dörtgen yapan şey nedir?
  • Tüm kenarlar aynı uzunluktadır. .
  • Dört kenar vardır, çünkü bu bir dörtgendir.

Birkaç örneğe bakalım

Burada birkaç eşkenar dörtgen örneği görebilirsiniz:
Evet öyle!
Eşkenar dörtgen tüm kenarları eşit uzunlukta olan bir dörtgendir.
Kare bir dörtgendir. Karelerin tüm kenarları eşit uzunluktadır.
Buna göre, kareler eşkenar dörtgendir!

Kendiniz deneyin

Aşağıdaki şekillerden hangileri eşkenar dörtgendir?
Geçerli tüm cevapları seçin:
Geçerli tüm cevapları seçin:

Aşağıdaki şekiller eşkenar dörtgendir çünkü bunlar kenarları eşit uzunlukta olan dörtgenlerdir:

Kareler

Bir şekli kare yapan şey nedir?
  • Tüm kenarlar eşit uzunluktadır.
  • Dört dik açı vardır.
  • Dört kenar vardır, çünkü bu bir dörtgendir.

Birkaç örneğe bakalım

Burada birkaç kare örneği görebilirsiniz:

Kendiniz deneyin

Aşağıdaki şekillerden hangileri karedir?
Geçerli tüm cevapları seçin:
Geçerli tüm cevapları seçin:

Aşağıdaki şekiller karedir çünkü bunlar dört dik açısı olan ve tüm kenarları eşit uzunlukta olan dörtgenlerdir:

Zor soru 1

Hem dikdörtgen hem de eşkenar dörtgen olan bir şekil elde etmek üzere noktaları sürükleyin.

Dikdrtgeno¨\blueD{\text{Dikdörtgen}}, drt dik açısı olano¨\blueD{\text{dört dik açısı olan}} bir dörtgendir.
Eşkenar drtgeno¨\greenD{\text{Eşkenar dörtgen}}, tm kenarları eşit uzunlukta olanu¨\greenD{\text{tüm kenarları eşit uzunlukta olan}} bir dörtgendir.
Kare drt dik açısı olano¨\blueD{\text{dört dik açısı olan}} ve kenarları eşit uzunlukta olan\greenD{\text{kenarları eşit uzunlukta olan}} bir dörtgendir.
Buna göre, bir kare hem dikdrtgeno¨\blueD{\text{dikdörtgen}}, hem de paralelkenardır\greenD{\text{paralelkenardır}}.
Çözüm, bir kare çizmek.

Zor soru 2

Aşağıdakilerden hangisi bu şekli tanımlamaktadır?
Geçerli tüm cevapları seçin:
Geçerli tüm cevapları seçin:

Dörtgen dört kenarı olan bir çokgendir. Bu şekil dört kenarı olan bir çokgen midir? Evet!
Dikdörtgen dört dik açısı olan bir dörtgendir. Bu şeklin dört dik açısı var mı? Evet!
Eşkenar dörtgen tüm kenarları eşit uzunlukta olan bir dörtgendir. Bu şeklin tüm kenarları eşit uzunlukta mıdır? Evet!
Kare dört dik açısı olan ve tüm kenarları eşit uzunlukta olan dört kenarlı bir çokgendir. Bu şekil bir kare midir? Evet!
Buna göre, bu şekil dörtgen, dikdörtgen, eşkenar dörtgen ve karedir!
Etiketler
Yükleniyor