Sık kullanılan kesirlerin ondalık sayı formunu (örneğin 1/2 eşittir 0,5 veya 3/4 eşittir 0,75 gibi) ezberlemenin arkasındaki mantığı öğrenin. 
Bazı kesirler o kadar yaygındır ki bunların ondalık formunu ezberlemek çok işe yarar. Burada yaygın kesirlerden bazılarını ve ondalık formlarını bulabilirsiniz:
12=0,5        \dfrac12 =0,5~~~~~~~~
14=0,25        \dfrac14 =0,25~~~~~~~~
15=0,2        \dfrac15 =0,2~~~~~~~~
Güzel. Artık bu üç yaygın kesri öğrendiğimize göre, bunları kullanarak kesirleri ondalık sayılara ve ondalık sayıları kesirlere dönüştürelim.

Alıştırma 1: Kesirleri ondalık sayılara dönüştürme

Aşağıdaki kesirleri ondalık sayılara dönüştürün. Hesap makinesi kullanmayın! Hedefimizi bunları aklınızdan hızlıca yapmaktır.

Alıştırma 2: Ondalık sayıları kesirlere dönüştürme

Aşağıdaki ondalık sayıları kesirlere çevirin. Son bölümde yaptığınız gibi, lütfen bunları aklınızdan yapmaya çalışın.
Yükleniyor