Kesirler

Bu ünite hakkında

Kesirler ile basit aritmetik işlemlerini (toplama, çıkarma ve çarpma) öğrenin. Ayrıca tam sayılı kesirleri ve denk kesirleri öğrenin, ve bu bilgiyi farklı paydalara sahip kesirleri karşılaştırmak için kullanın.