Ölçüm ve Veri

Bu ünite hakkında

Herhangi bir şeyi ölçtüğümüzde, bunu insanlar tarafından tanımlanmış olan 'birimler' ile yaparız. Farklı yerlerde ve farklı ölçeklerde, farklı ölçü birimleri tanımlanmıştır. En sık kullanılan iki sistem, Amerikan sistemi ve metrik sistemdir. Şimdi, aynı sistem içinde ve bu sistemler arasında birimleri nasıl birbirine çevirebileceğimiz üstünde düşünelim! Ayrıca, çevre ve alan üzerinde düşünmeye de devam edeceğiz!