Çarpma ve Bölme

Bu ünite hakkında

Şimdi üçüncü sınıfta başlamış olduğumuz çarpma ve bölme macerasına devam edelim. Tam sayılar ile çarpma ve bölme üzerinde düşüneceğiz ve bazen böldüğümüzde kalan, veya başka bir deyişle artan olduğunu keşfedeceğiz. Ayrıca, bu dersler çok basamaklı sayılarda çarpım ve klasik uzun yöntemle bölme konularında kendinizi rahat hissetmenize yardımcı olacak. Haydi başlayalım!